The Achievements of the Lublin School of Fundamental Theology in the Field of Ecclesiology

  • Krzysztof Kaucha The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: apologetical ecclesiology; Catholic Church; Catholic ecclesiology; Church of Christ; credibility of the Church; demonstratio catholica; ecclesiological fact; ecclesiology; fundamental ecclesiology; fundamental theology; Lublin School of Fundamental Theology; truthfulness of the Church

Abstract

Scientific research in the field of ecclesiology have been conducted at John Paul II Catholic University of Lublin (KUL) from the beginning of its existence, among others, in the Department of Fundamental Theology headed from 1918 by Rev. Piotr Kremer. The research intensified after the creation of the second Department of Fundamental Theology – Ecclesiology (on 23 June 1958), which in the years 1964-91 was headed by Rev. Stanisław Nagy (Cardinal from 2003), along with the development of the Lublin School of Fundamental Theology, to which Rev. Marian Rusecki was the most prominent contributor. The aim of this article is to present the achievements of the Lublin centre (authors, works, research problems, its development) in the field of ecclesiology. The article will not repeat the content of other articles included in this volume1 and it will be composed of the following sections: (1) the ecclesiological contents before the establishment of the Lublin School of Fundamental Theology, (2) the ecclesiological contents in the works of Rev. Edward Kopeć, (3) the ecclesiological achievements of Rev. Stanisław Nagy and his students, (4) the ecclesiological achievements of Rev. Marian Rusecki and his students, and (5) conclusion.

References

Kaucha, Krzysztof. “Czy Kościół jest wiarygodny? Dlaczego? Zawsze? Odpowiedź ks. Mariana Ruseckiego” [Is the Church Credible? Why? Always? Reply by Rev. Marian Rusecki]. W: Wiara pod lupą. Współczesne pytania o racjonalność wiary [Faith Under the Scope. Contemporary Questions about Reasonableness of the Faith]. Red. Rajmund Pietkiewicz, 125-146. Wrocław: Towarzystwo Studiów Interdyscyplinarnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, 2014.

Kaucha, Krzysztof. Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej [Credibility and Faith according to Lublin School of Fundamental Theology]. W: Wiara – wiarygodność [Faith – Credibility]. Red. Damian Wąsek, 49-85. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie, 2014.

Kaucha, Krzysztof. “Wiarygodność Kościoła i jej uzasadnianie w twórczości naukowej M. Ruseckiego” [The Church’s Credibility and Its Justyfying in Scholar Work by M. Rusecki]. W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [Festschrift Dedicated to Honor Rev. Professor Marian Rusecki at His 65th Birthday]. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 133-145. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Kumorek, Adam. Wiarygodność chrześcijaństwa w pismach kardynała Stanisława Nagyego SCJ. Warszawa, 2013 (rozprawa doktorska, recenzent ks. Marek Skierkowski).

Krzyszowski, Zbigniew. “Mysterium Ecclesiae w myśli naukowej Księdza Profesora Mariana Ruseckiego” [Mysterium Ecclesiae in Scholar Thought by Rev. Professor Marian Rusecki]. W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [Festschrift Dedicated to Honor Rev. Professor Marian Rusecki at His 65th Birthday]. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 123-131. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Leksykon Teologii Fundamentalnej [Lexicon of Fundamental Theology]. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Łukaszyk, Romuald. “Pięćdziesięciolecie teologii fundamentalnej na KUL (1919-1968)” [Fifty Years of Fundamental Theology at KUL (1919-1968)]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 15(1968), 2: 5-53.

Nagy, Stanisław. “Sekcja Teologii Fundamentalnej” [Section of Fundamental Theology]. W: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993 [75 Years of Catholic University of Lublin Jubilee Book. Contribution to Polish Culture in the Period of 1968-1993]. Red. Marian Rusecki, 188-197. Lublin: RW KUL, 1994.

Roczniki Teologiczne 43(1996), 2.

Roczniki Teologiczne 31(1984), 2.

Rusecki, Marian. Traktat o Kościele [Treatise on the Church]. Red. Krzysztof Kaucha, Piotr Królikowski, Jacenty Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Rusecki, Marian. Wiarygodność chrześcijaństwa. T 1: Z teorii teologii fundamentalnej [Credibility of Christianity. Vol. 1: From the Theory of Fundamental Theology]. Lublin: TN KUL, 1974.

Published
2020-01-30
Section
Articles