The Lublin School of Fundamental Theology and Its Achievements

  • Krzysztof Kaucha The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Apologetics; Ethnology of Religion; Fundamental Christology; Fundamental Ecclesiology; Fundamental Theology; History of Religions; Lexicon of Fundamental Theology (in Polish); Lublin School of Fundamental Theology; Religiology; Second International Congress of Fundamental Theology “Christianity of Tomorrow”; Theology of Religion

Abstract

Fundamental theology as a discipline and academic center conducting research as well as didactic and organizational activity has existed at the John Paul II Catholic University of Lublin since its beginning, first as the Department of Fundamental Theology (1918–20), then the Section of Fundamental Theology (1920–99), and since 1999 as the Institute of Fundamental Theology. As it developed, the center began to take the form of a scientific school, the Lublin School of Fundamental Theology. Its foundations were laid by Rev. Edward Kopeć. Subsequently, it was developed by, among others, Rev. Stanisław Nagy, Rev. Romuald Łukaszyk, Rev. Henryk Zimoń (religious scholar), and especially by Rev. Marian Rusecki (a student of Rev. E. Kopeć), the main co-founder of the school and its most prolific author, whose scientific achievements are the department’s showcase and have influenced contemporary Polish fundamental theology. During his time, especially at the beginning of the 21st century, the school reported its greatest scientific and organizational achievements. Currently, it is continually being developed by Rev. M. Rusecki’s students who work at the Institute of Fundamental Theology and its graduates working in other centers. This article presents the scientific characteristics (historical outline, features and main trends) of the Lublin School of Fundamental Theology (Section 1) and its most important achievements (Section 2): the main publications, organizational achievements as well as national and international cooperation.

References

Badania nad religiami Afryki oraz religijnością ludową Polski i Ukrainy [Researches of African Religions and of Folk Religion in Poland and Ukraine], edited by Henryk Zimoń, Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź. Lublin: TN KUL, 2009.

Badania religiologiczne w Polsce [Religiology Researches in Poland], ed. Zdzisław Kupisiński. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Hładowski, Władysław. “Polski Leksykon Teologii Fundamentalnej” [Polish Lexicon of Fundamental Theology]. Collectanea Theologica 73, no 2 (2003): 171–174.

Kaucha, Krzysztof. “Doctor Credibilitatis. Śp. Rev. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942–15 XII 2012)” [Doctor of Credibility. R.I.P. Rev. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942–15 XII 2012)]. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 5(60) (2013): 5–12.

Kaucha, Krzysztof. “Pokłosie II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej ‘Chrześcijaństwo jutra’ (KUL, 18–21 września 2001). Omówienie korespondencji, sprawozdań i recenzji” [Fruits of the Second International Congress of Fundamental Theology „Christianity of Tomorrow” (Catholic University of Lublin, September 18–21, 2001). Discussing Correspondence, Reports, and Reviews]. Roczniki Teologiczne 50, no 9 (2003): 155–161.

Kaucha, Krzysztof. “Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej” [Credibility and Faith according to Lublin School of Fundamental Theology]. In Wiara—wiarygodność [Faith—Credibility], edited by Damian Wąsek, 49–85. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie, 2014.

Kędzierski, Jacek. “Chrześcijaństwo jutra. II Międzynarodowy Kongres Teologii Fundamentalnej” [Christianity of Tomorrow. The Second International Congress of Fundamental Theology]. Ateneum Kapłańskie 138 (2002), 3(559): 594–599.

Łukaszyk, Romuald. “Pięćdziesięciolecie teologii fundamentalnej na KUL (1919–1968)” [Fifty Years of Fundamental Theology at Catholic University of Lublin (1919–1968)]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 15, no 2 (1968): 5–53.

Nagy, Stanisław. “Sekcja Teologii Fundamentalnej” [Section of Fundamental Theology]. In Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968–1993 [75 Years of Catholic University of Lublin Jubilee Book. Contribution to Polish Culture in the Period of 1968–1993], edited by Marian Rusecki, 188–197. Lublin: RW KUL, 1994.

Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin [Cultural and Religious Pluralism of Contemporary World. Festschrift Dedicated to Rev. Professor Henryk Zimoń in Occasion of His 70th Birthday], edited by Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Rusecki, Marian. “Elementy personalistycznej teologii fundamentalnej w ujęciu Edwarda Kopcia” [Elements of Personalistic Fundamental Theology according to Edward Kopeć]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 32, no 2 (1985): 23–37.

Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [I know Whom I believed. Festschrift Dedicated to Honor Rev. Professor Marian Rusecki at His 65th Birthday], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Seweryniak, Henryk. “Profesor dr hab. Stanisław Nagy SCJ—teolog na służbie Kościoła” [Professor Dr Hab. Stanisław Nagy SCJ – Theologian in the Service of the Church]. Roczniki Teologiczne 43, no 2 (1996): 7–16.

Seweryniak, Henryk. “W stronę personalistycznej teologii fundamentalnej” [In the Direction of Personalistic Fundamental Theology]. In Historia i Logos [History and Logos], edited by Kazimierz Macheta, Krzysztof Góźdź, Mirosław Kowalczyk, 285–296. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1991.

Skierkowski, Marek. “Wiara i/a wiarygodność w ujęciu ośrodka warszawskiego” [Faith and Credibility according to Catholic academics in Warsaw]. In Wiara—wiarygodność [Faith—Credibility], edited by Damian Wąsek, 87–102. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie, 2014.

Zimoń, Henryk. “W trzydziestolecie reaktywowania Katedry Historii i Etnologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” [In Occasion of the 30th Anniversary of Reactivation of the Chair of History and Ethnology of Religion at Catholic University of Lublin]. In Z badań nad religią i religijnością ludową [Out of Researches of Religion and Folk Religion], edited by Henryk Zimoń, 149–158. Warszawa: Verbinum, 1988.

Published
2019-10-30