The Achievements of the Lublin School of Fundamental Theology in the Field of Ecclesiology

  • Krzysztof Kaucha The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: apologetical ecclesiology; Catholic Church; Catholic ecclesiology; Church of Christ; credibility of the Church; demonstratio catholica; ecclesiological fact; ecclesiology; fundamental ecclesiology; fundamental theology; Lublin School of Fundamental Theology; credibility of the Church

Abstract

Academic research in the field of ecclesiology has been conducted at John Paul II Catholic University of Lublin (CUL) from the beginning of its existence, among others, in the Department of Fundamental Theology headed in 1918 by Rev. Piotr Kremer. Research intensified after the creation of the second Department of Fundamental Theology—Ecclesiology (on  June 23, 1958), which in the years 1964–91 was headed by Rev. Stanisław Nagy (Cardinal since 2003). Along with this, the Lublin School of Fundamental Theology developed, whose most prominent contributor was Rev. Marian Rusecki. The aim of this article is to present the achievements of the Lublin center (authors, works, research problems, its development) in the field of ecclesiology. The article will not repeat the contents of other articles included in this volume[1] but will be composed of the following sections: (1) the ecclesiological contents before the establishment of the Lublin School of Fundamental Theology, (2) the ecclesiological contents in the works of Rev. Edward Kopeć, (3) the ecclesiological achievements of Rev. Stanisław Nagy and his students, (4) the ecclesiological achievements of Rev. Marian Rusecki and his students, and (5) a conclusion.

 

[1] Especially those written by Rev. Jacenty Mastej, Rev. Marek Żmudziński, Rev. Paweł Borto and Rev. Krzysztof Kaucha.

References

Kaucha, Krzysztof. “Czy Kościół jest wiarygodny? Dlaczego? Zawsze? Odpowiedź Rev. Mariana Ruseckiego” [Is the Church Credible? Why? Always? Rev. Marian Rusecki Gives Answers]. In Wiara pod lupą. Współczesne pytania o racjonalność wiary [Faith Under the Microscope. Contemporary Questions about the Rationality of the Faith], edited by Rajmund Pietkiewicz, 125–146. Wrocław: Towarzystwo Studiów Interdyscyplinarnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, 2014.

Kaucha, Krzysztof. “Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej” [Credibility and Faith according to the Lublin School of Fundamental Theology]. In Wiara—wiarygodność [Faith—Credibility], edited by Damian Wąsek, 49–85. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie, 2014.

Kaucha, Krzysztof. “Wiarygodność Kościoła i jej uzasadnianie w twórczości naukowej M. Ruseckiego” [The Church’s Credibility and its Justifying in the Scholarly Works of M. Rusecki]. In Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [Scio Cui credidi. Commemorative Book Dedicated in Honor of Rev. Professor Marian Rusecki on his 65th Birthday], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 133–145. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Kumorek, Adam. Wiarygodność chrześcijaństwa w pismach kardynała Stanisława Nagyego SCJ. [The Credibility of Christianity in the Writings of Cardinal Stanisław Nagy SCJ]. Warsaw, 2013 (doctoral dissertation).

Krzyszowski, Zbigniew. “Mysterium Ecclesiae w myśli naukowej Księdza Profesora Mariana Ruseckiego” [Mysterium Ecclesiae in the Scholarly Thoughts of Rev. Professor Marian Rusecki]. In Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [Scio Cui credidi. Commemorative Book Dedicated in Honor of Rev. Professor Marian Rusecki on his 65th Birthday], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 123–131. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Leksykon Teologii Fundamentalnej [Lexicon of Fundamental Theology], edited by Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Łukaszyk, Romuald. “Pięćdziesięciolecie teologii fundamentalnej na KUL (1919–1968)” [Fifty Years of Fundamental Theology at CUL (1919-1968)]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 15, no 2 (1968): 5–53.

Nagy, Stanisław. “Sekcja Teologii Fundamentalnej” [Section of Fundamental Theology]. In Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968–1993 [Jubilee Book on the 75th Year Anniversary of the Catholic University of Lublin. Contribution to Polish Culture in the Period of 1968–1993], edited by Marian Rusecki, 188–197. Lublin: RW KUL, 1994.

Roczniki Teologiczne 31, no 2 (1984).

Roczniki Teologiczne 43, no 2 (1996).

Rusecki, Marian. Traktat o Kościele [Treatise on the Church], edited by Krzysztof Kaucha, Piotr Królikowski, Jacenty Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Rusecki, Marian. Wiarygodność chrześcijaństwa, vol. 1: Z teorii teologii fundamentalnej [Credibility of Christianity, vol. 1: From the Theory of Fundamental Theology]. Lublin: TN KUL, 1974.

Rusecki, Marian, Jacenty Mastej, Krzysztof Kaucha. Methodology of fundamental theology, ed. Jacenty Mastej, Krzysztof Kaucha. Lublin: TN KUL, 2019.

Published
2019-10-30