Fundamental Ecclesiology. Methodological Issues

  • Krzysztof Kaucha The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Fundamental Ecclesiology; Methodology; Fundamental Theology; Ecclesiology

Abstract

In this article one can find the methodological sketch of Fundamental Ecclesiology, in particular: the former lines of this discipline, main concepts, ‘side' sciences, subject, goal and functions and, particularly, methods. This sketch is based on mostly Polish literature which is not ‘large’ but consists important solutions. These solutions ought to be unifed which was one of the aims of this article. The other one was to offer some new propositions, in particular: Fundamental Ecclesiology as Integral Ecclesiology, closer unification of the subjects of Fundamental Ecclesiology and Fundamental Christology and the proper methods of Fundamental Ecclesiology. Trying to use more proper methods some new inspirations found in John Paul II’s teaching could help. In His teaching there is a sketch of three new methods useful in Fundamental Ecclesiology: historical-revelational, contextual-revelational and extracontextual-revelational.

References

Bartnik Cz. S.: Eklezjalność. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin−Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 344-346.

Bartnik Cz. S.: Eklezjologia. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej s.346-352.

Czaja A.: Traktat o Kościele. Dogmatyka. T. 2. Red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski. Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2006 s. 289-543.

Kaucha K.: Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Napiórkowski A. A.: Przyczynek do metodologii eklezjologii integralnej. W: „Stu¬dia Nauk Teologicznych PAN” 2007 t. 2 (Metodologia teologii) s. 175-188.

Rusecki M.: Boska geneza Kościoła. W: Kościół w czasach Jana Pawła II. Red. M.Ru¬secki, K. Kaucha, J. Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005 s. 65-78.

Rusecki M.: Funkcje cudu. Sandomierz−Lublin: Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu 1997 s. 203-248.

Rusecki M.: Łączność chrystologii z eklezjologią w teologii fundamentalnej w aspekcie metodologicznym. W: Świadek Chrystusowych cierpień (1 P 5, 1). Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Adamowi Kubisiowi. Red. J. Morawa. Kraków: Wydawnictwo Nauko¬we Papieskiej Akademii Teologicznej 2004 s. 669-688.

Rusecki M.: Wiarygodność. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej s.1328-1334.

Rusecki M.: Wiarygodność chrześcijaństwa. T. 1: Z teorii teologii fundamentalnej. Lublin: TN KUL 1994.

Rusecki M.: Współczesne koncepcje Kościoła. W: Kościół na upadek i na powstanie wielu (seria: Homo meditans 17). Red. J. Misiurek, A. J. Nowak, W. Słomka. Lublin: TNKUL 1996 s. 129-140.

Seweryniak H.: Metodologia eklezjologii fundamentalnej. Demonstratio catholica. „Studia Nauk Teologicznych PAN” 2007 t. 2 (Metodologia teologii) s.117-144.

Waldenfels H.: O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych. Tłum. A. Paciorek. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1993.

Wiarygodność Kościoła. Materiały z sympozjum w Kamieniu Śląskim w dniach 2-3.04.1997. Red. T. Dola. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 1997.

Published
2021-01-30
Section
Articles