Roczniki Teologiczne https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt <p>&nbsp;</p> <p>New location from 2023: <a href="https://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt"><strong>LINK</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II en-US Roczniki Teologiczne 2353-7272