Was the Tomb Really Empty? The Shroud of Tourin in Fundamental Theology

  • Krzysztof Kaucha The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Shroud of Turin; scientific research; fundamental theology; relic; icon; miracle; sign; credibility of Christianity

Abstract

This article contains many information about scientific and theological research on the Shroud of Tourin which arouses interest of many people. Especially fundamental theology research, the discipline which so far was interested in it very rarely and today should make necessary revisions, allows to see it as the picture of Jesus Christ, the third sign – beside paschal christofanies and so called the empty (not really) tomb – of the credibility of Christ’s Resurrection (maybe for some people the most evident) and a special sign of the Divine Revelation, God’s economy and the credibility of Christianity. Fundamental theology allows also to treat it as the miracle.

References

Arnov N.: Całun Turyński jest prawdziwy. Warszawa: Michalineum 2001.

Bennett J.: Święta chusta święta krew. Rzeszów: Fides et Traditio 2010.

Frejlich A.: Ikona. W: Encyklopedia Katolicka. T. 7. Red. nacz. J. Duchniewski. Lublin: TN KUL 1997 kol. 8-11.

Gaeta S.: Drugi Całun. Radom: Polwen 2007.

Górny G., Rosikon J.: Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych. B.m.w.: Rosikon Press b.r.w.

Hesemann M.: Milczący Świadkowie Golgoty. Kraków: Salwator 2006.

Jan Paweł II: Całun znakiem męki, która objawia miłość Zbawiciela (homilia w czasie Liturgii Słowa w katedrze w Turynie przed wystawionym Całunem) (24 V 1998). W: Jan Paweł II. Dzieła zebrane. Kraków: Wydawnictwo M 2008. T. 11 s. 427-429.

Jan Paweł II: Dajmy świadectwo zmartwychwstaniu Jezusa (homilia na placu przed katedra w Turynie) (13 IV 1980). W: Nauczanie papieskie III, 1:1980. Red.

Weron, A. Jaroch. Poznań-Warszawa: Pallottinum 1985 s. 366-370.

Jezus Chrystus. XII. Ikonografia. W: Encyklopedia Katolicka. T. 7. Red. nacz. J. Duchniewski. Lublin: TN KUL 1997 kol. 1409-1419.

Judycki S.: Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej. Poznam W drodze 2010.

Kruk M.: Mandylion. W: Encyklopedia Katolicka. T. 11. Red. nacz. E. Ziemann. Lublin: TN KUL 2006 kol. 1135-1137.

Ledwoń I. S.: Historyczność wydarzenia Krzyża. „Studia Paradyskie” 8:1998 s. 203-226.

Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin-Kraków: Wydawnictwo M 2002.

Marinelli E.: Całun obraz „niemożliwy”? Wrocław: Wydawnictwo św. Antoniego 1999.

Marion A., Courage A.-L.: Całun turyński. Nowe odkrycia nauki. Kraków 2000.

Marion A., Lucotte G.: Tunika z Argenteuil i Całun Turyński. Kraków: Wydawnictwo M 2008.

Mastej J.: Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa. Lublin: Wydawnictwo KUL s. 2009.

Messori V.: Pytania o chrześcijanstwo. „Czy Ty jesteś Mesjaszem, który ma przyjść?”. Tł. M. Stebart. Kraków: Wydawnictwo M 1997 s. 339-347.

Milanesio A., Siracus S., Zaca S.: Tajemniczy Wizerunek. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1998.

Olech W.: Acheiropity. W: Encyklopedia Katolicka. T. 1. Red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski. Lublin: TN KUL 1985 kol. 55.

Palla A. J.: Całun Turyński. Wielka historia czy wielka mistyfikacja? Warszawa: Świat Książki 2008.

Panic I.: Tajemnica Całunu. Kraków: Avalon 2010.

Petrosillo O., Marinelli E.: Całun Turyński relikwia czy falsyfikat? Krytyka ostatniego datowania. Kraków: Wydawnictwo Księży Marianów 1993.

Resch A.: Oblicze Chrystusa. Radom: Polwen 2006.

Rusecki M.: Pan zmartwychwstał i Żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej. Warszawa: IW PAX 2006.

Rusecki M.: Traktat o cudzie. Lublin: PAN, Komitet Nauk Teologicznych PAN, Wydawnictwo KUL 2006.

Rusecki M.: Traktat o Objawieniu. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2007.

Rusecki M.: Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? Lublin: TN KUL 2010.

Rusecki M.,Mastej J.: Uzasadnianie w teologii fundamentalnej. „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2(57):2010 s. 61-80.

Schlömer B. P.: Jezus Chrystus świadectwo Jego Całunów. Atlas. Radom: Polwen 2009.

Seweryniak H.: Ne evacuata sit crux. Wiarygodność krzyża dzisiaj. „Studia Paradyskie” 8:1998 s. 265-281.

Seweryniak H.: Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2001.

Seweryniak H.: Tajemnica Jezusa. Warszawa: Biblioteka Więzi 2001.

Seweryniak H.: Teologia fundamentalna. T. 1. Warszawa: Biblioteka Więzi 2010.

Siliato M. G.: Całun Turyński. Kraków: Wydawnictwo M 1999.

Słownik teologii biblijnej. Red. X. Leon-Dufour. Poznań-Warszawa: Pallottinum 1985.

Stanford P.: Shrouded in Mystery. „The Daily Telegraph. Weekend” z 24 marca 2012 r. s. W1-W3.

Tornielli A.: Śledztwo w sprawie Całunu. Kraków: Wydawnictwo AA 2011.

Waliszewski S.: Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa przedstawiona w 14 stacjach drogi krzyżowej na podstawie św. Całunu z Turynu widziana okiem lekarza. W: Drogi krzyżowe. Rys historyczny i teksty. Studium pasyjne. Red. W. Smereka. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1981 s. 424-453.

Wesselow Th. de: The Sign: The Shroud of Turin and the Secret of the Ruserrection. Penguin 2012.

Wilson I.: Całun Turyński. Poznam Księgarnia św. Wojciecha 1984.

Witczyk H.: Ewangelie jako Fantazmat? Tomasza Polaka interpretacja świadectw historii Jezusa z Nazaretu. W:J. Kudasiewicz, H. Witczyk. Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji. Od H. Reimarusa do T. Polaka. Kielce: Biblioteka Verbum Vitae 2011 s. 126-163.

Ziółkowski Z.: Całun Turyński. Warszawa: Wydawnictwo Adam 2011.

Ziółkowski Z.: Spór o Całun Turyński. Warszawa: Wydawnictwo Adam 1993.

Published
2021-01-30
Section
Articles