The Achievements of the Lublin School of Fundamental Theology in the Field of Christology

  • Jacenty Mastej The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Jesus Christ; Christology; the Lublin School of Fundamental Theology; messianic consciousness; miracle; cross; resurrection; faith; credibility of Christianity

Abstract

The aim of this article is to show the achievements of the Lublin School of Fundamental Theology in the field of Christology. The first part of this article presents a short outline of Christological research, with the simultaneous focus on the most important scientific publications of the Lublin centre in the field of Christology. The second part discusses the essential features of the Lublin Fundamental Christology.

References

Anderwald, Andrzej. “Znakowe ujęcie cudu we współczesnej teologii fundamentalnej. Koncepcja Księdza Mariana Ruseckiego.” W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 99-109. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Bartnik, Czesław S. “Metoda znakowo-personalistyczna w ujęciu Profesora Mariana Ruseckiego”. W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 69-73. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Borto, Paweł. “Teologicznofundamentalne znaczenie najstarszych nowotestamentalnych formuł wiary w Zmartwychwstanie.” Roczniki Teologiczne 62(2015), 9: 55-76.

Borto, Paweł. “Zmartwychwstanie ciała według Katechizmu Kościoła Katolickiego.” Kieleckie Studia Teologiczne 12(2013): 7-26.

Borto, Paweł. “Znaki Zmartwychwstałego.” W: Chrześcijańskie świadectwo dzisiaj. Red. Daniel Swend, Paweł Borto, 85-112. Radom: Wydawnictwo Ave, 2012.

Dola, Tadeusz. “Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej ks. Mariana Ruseckiego.” W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 59-67. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Dola, Tadeusz. “Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej ks. Mariana Ruseckiego.” W: Personalizm polski. Red. Marian Rusecki, 415-427. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Guzowski, Krzysztof. “Personalizm Objawienia i wiary w ujęciu ks. prof. Mariana Ruseckiego.” W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 75-81. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Kaucha, Krzysztof. “Argument kaloniczny.” W: Marian Rusecki. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi?, 211-224. Lublin: TN KUL, 2010.

Kaucha, Krzysztof. “Argument metafizyczny w teologii fundamentalnej.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46(2013), 1: 52-64.

Kaucha, Krzysztof. “Argument werytatywny.” W: Marian Rusecki. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi?, 172-195. Lublin: TN KUL, 2010.

Kaucha, Krzysztof. “Argument kaloniczny na wiarygodność chrześcijaństwa.” Ethos 19(2006), 1-2: 135-147.

Kaucha, Krzysztof. “Arguments for the credibility of Christianity in John Paul II’s encyclical Fides et ratio”. Lateranum. Facoltà di Teologia 70(2004), 3: 475-487.

Kaucha, Krzysztof. “Czy grób naprawdę był pusty? Całun Turyński w teologii fundamentalnej.” Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 59(2012), 4: 21-49.

Kaucha, Krzysztof. Miłość za miłość. Wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000.

Kaucha, Krzysztof. “Sensotwórczy argument w świetle nauczania Jana Pawła II.” W: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka. Red. Damian Bryl, Bogusław Kochaniewicz, Janusz Nawrot, Elżbieta Kotkowska, 447-460. Poznań: Wydział Teologiczny UAM, 2012.

Kaucha, Krzysztof. “Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej.” W: Wiara – wiarygodność. Red. Damian Wąsek, 49-85. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie, 2014.

Kaucha, Krzysztof. “Współczesne konteksty chrześcijaństwa i jego wiarygodność.” W: Współczesny kontekst chrześcijaństwa. Red. Przemysław Artemiuk, 234-265. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2016.

Kopeć, Edward. “Apologia zmartwychwstania Chrystusa w pierwotnej kerygmie apostolskiej.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 6(1959), 3: 57-75.

Kopeć, Edward. “Chrystofanie jako znaki zmartwychwstania Chrystusa.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 25(1978), 2: 21-29.

Kopeć, Edward. “Chrystologia w świetle historii zbawienia.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 6(1953), 74-85.

Kopeć, Edward. “Chrystologiczna koncentracja w teologii.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 22(1975), 2: 59-71.

Kopeć, Edward. “Ewangelia św. Pawła jako świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa.” W: Ze współczesnej problematyki biblijnej. Red. Stanisław Łach, 93-113. Lublin: TN KUL, 1961.

Kopeć, Edward. “Historiozbawczy charakter zmartwychwstania Chrystusa.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24(1977), 4: 107-118.

Kopeć, Edward. “Historyczne istnienie Jezusa Chrystusa.” W: Jezus Chrystus. Historia i Tajemnica. Red. Wincenty Granat, Edward Kopeć, 73-99. Lublin: TN KUL, 1982.

Kopeć, Edward. “Nowe próby interpretacji orędzia paschalnego.” Ateneum Kapłańskie 64(1972), 1-2: 101-111.

Kopeć, Edward. “Problematyka rozpoznania cudu.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 13(1966), 2: 5-22.

Kopeć, Edward. “Problematyka zmartwychwstania Chrystusa w apologetyce współczesnej.” Collectanea Theologica 30(1959), 83-108.

Kopeć, Edward. Teologia fundamentalna. Lublin: RW KUL, 19763.

Kopeć, Edward. “Über den motivationswert des Wunders.” Collectanea Theologica 46(1976), f. spec., 45-57.

Kopeć, Edward. “Walor motywacyjny cudów.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 19(1972), 2: 99-110.

Kopeć, Edward. “Zmartwychwstanie Chrystusa jako realny fakt i wydarzenie zbawcze.” W: Jezus Chrystus. Historia i tajemnica. Red. Wincenty Granat, Edward Kopeć, 246-277. Lublin: TN KUL, 1982.

Kopeć, Edward. “Znaczenie chrystologicznej koncentracji w teologii współczesnej.” W: Chrystocentryzm w teologii. Red. Edward Kopeć, 7-16. Lublin: RW KUL, 1977.

Kopeć, Edward. “Znaczenie personalistycznej koncepcji wiary dla apologetyki współczesnej.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 11(1964), 2: 5-18.

Kopeć, Edward. ”Problematyka cudu w apologetyce współczesnej.” W: Pod tchnieniem Ducha Świętego. Red. Marian Finke, 267-282. Poznań–Warszawa–Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1964.

Kopeć, Edward. ”Świadkowie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 7(1960), 1: 5-43.

Ledwoń, Ireneusz S. “Apologia wiary w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Perspektywa teologicznofundamentalna.” W: Catechetica Porta Fidei. Red. Andrzej Kiciński, Piotr Goliszek, 23-38. Lublin: Natan, 2012.

Ledwoń, Ireneusz S. Historyczność Jezusa Chrystusa. Skrypt dla doktorantów. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Ledwoń, Ireneusz S. Objawienie chrześcijańskie i jego wiarygodność według René Latourelle’a. Lublin: Polihymnia, 1996.

Ledwoń, Ireneusz S. “Historyczność wydarzeń krzyża.” Studia Paradyskie 8(1998), 203-226.

Ledwoń, Ireneusz S. “Radość jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa.” W: Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości. Red. Arnold Zawadzki, 13-23. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Ledwoń, Ireneusz S. U źródeł chrystocentryzmu w teologii. Święty Franciszek z Asyżu. Kraków: Ośrodek Studiów Franciszkańskich, 2004.

Ledwoń, Ireneusz S. “Znak świętości jako motyw wiarygodności objawienia w ujęciu René Latourelle’a.” Roczniki Teologiczne 43(1996), 2: 159-170.

Mastej, Jacenty. “Apologijny wymiar świadectwa wiary chrześcijańskiej.” Studia Catholica Podoliae 5(2006), 219-234.

Mastej, Jacenty. “Czy Jezus wiedział, że jest Mesjaszem? Mesjańska świadomość Jezusa z Nazaretu.” Lumen Bibliae 4(2014), 117-134.

Mastej, Jacenty. “Eklezjalny wymiar aktu wiary chrześcijańskiej i jego personalizujące znaczenie.” Roczniki Teologiczne 47(2000), 9: 105-121.

Mastej, Jacenty. “Eklezjogeneza rezurekcyjna.” W: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika. Red. Krzysztof Góźdź, t. 1, 363-372. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Mastej, Jacenty. “Eklezjotwórcza funkcja wiary.” Studia Leopoliensia 6(2013), 181-189.

Mastej, Jacenty. “Funkcje zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.” Roczniki Teologiczne 62(2015), 9: 77-100.

Mastej, Jacenty. “Inkarnacyjna wiarygodność chrześcijaństwa. Zarys metodologiczny argumentu inkarnacyjnego.” Roczniki Teologiczne 64(2017), 9: 19-30.

Mastej, Jacenty. Od Objawienia do wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary chrześcijańskiej. Lublin: RW KUL, 2001.

Mastej, Jacenty. “Paksystyczna wiarygodność chrześcijaństwa. Zarys argumentu.” W: Kościół i dar pokoju. Red. Marek Chojnacki, Józef Morawa, Andrzej A. Napiórkowski, 201-217. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2016.

Mastej, Jacenty. “Paschalna geneza wiary chrześcijańskiej.” Roczniki Teologiczne 51(2004), 9: 97-113.

Mastej, Jacenty. “Paschalna wiarygodność chrześcijaństwa i Kościoła według Josepha Ratzingera/Benedicta XVI.” W: Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera. Red. Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej, 135-151. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

Mastej, Jacenty. “Problematyka wiary w deklaracji Dominus Iesus.” W: Wokół deklaracji „Dominus Iesus”. Red. Marian Rusecki, 169-186. Lublin: TN KUL, 2001.

Mastej, Jacenty. “Sperancyjna wiarygodność chrześcijaństwa w świetle encykliki Benedykta XVI Spe salvi.” Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 58(2011), 3: 17-35.

Mastej, Jacenty. Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Mastej, Jacenty. “Świadectwo w argumentacji za wiarygodnością chrześcijaństwa.” Verbum Vitae 27(2015), 227-249.

Mastej, Jacenty. “The staurological credibility of the genesis of the Church.” Resovia Sacra 21(2014), 385-400.

Mastej, Jacenty. “Znaki wiarygodności zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.” W: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Red. Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź, 199-214. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Mastej, Jacenty. ”Rezurekcyjny charakter posłannictwa Jezusa Chrystusa.” Roczniki Teologiczne 54(2007), 9: 61-78.

Nagy, Stanisław. “Sekcja Teologii Fundamentalnej.” W: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993. Red. Marian Rusecki, 188-197. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1994.

Rusecki, Marian, Jacenty Mastej. “Metodologia chrystologii fundamentalnej. Demonstratio christiana.” Studia Nauk Teologicznych PAN 2(2007), 97-115.

Rusecki, Marian, Jarosław Popławski, Jacenty Mastej. „Historyczność Jezusa Chrystusa.” W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 504-521. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M 2002.

Rusecki, Marian. “Antropologia paschalna (homo paschalis).” W: Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicę urodzin. Red. Przemysław Kantyka, 289-298. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

Rusecki, Marian. “Bonatywny wymiar cudu.” W: Z zagadnień dobra i zła według Biblii. Red. Jan Flis, 65-88. Lublin: RW KUL, 1994.

Rusecki, Marian. “Chrystyczny wymiar zbawczej ekonomii Boga i jej wiarygodność.” Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 58(2011), 3: 5-16.

Rusecki, Marian. “Cud a słowo.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 30(1983), 6: 229-238.

Rusecki, Marian. “Cud jako znak i symbol.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 28(1981), 2: 79-95.

Rusecki, Marian. “Cud w apologetyce F.D.E. Schleiermachera.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 35(1988), 2: 83-94.

Rusecki, Marian. “Cud w apologetycznej myśli Błażeja Pascala.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 37(1990), 2: 5-20.

Rusecki, Marian. Cud w chrześcijaństwie. Lublin: TN KUL, 1996.

Rusecki, Marian. Cud w myśli chrześcijańskiej. Lublin: TN KUL, 1991.

Rusecki, Marian. “Cud w nauczaniu Marcina Lutra.” Z problemów Reformacji 6(1993), 79-87.

Rusecki, Marian. “Czy zmartwychwstanie jest cudem?” W: In Te Domine speravi. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Arcybiskupowi Bolesławowi Pylakowi Metropolicie Lubelskiemu. Red. Czesław S. Bartnik, Hugolin Langkammer, Krzysztof Góźdź, 219-233. Lublin: RW KUL, 1996.

Rusecki, Marian. “Elementy personalistycznej teologii fundamentalnej w ujęciu Edwarda Kopcia”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 32(1985), 2: 23-37.

Rusecki, Marian. “Ewolucja funkcji motywacyjnej cudu w genezie aktu wiary.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 33(1986), 2: 95-120.

Rusecki, Marian. Fenomen chrześcijaństwa. Wkład w kulturę. Lublin: Gaudium, 2001.

Rusecki, Marian. “Formuły wiary i hymny liturgiczne w kerygmacie paschalnym.” Roczniki Teologiczne 52(2005), 9: 37-50.

Rusecki, Marian. “Funkcja argumentacyjna cudu w pierwszych trzech wiekach Kościoła.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 26(1979), 2: 29-40.

Rusecki, Marian. “Funkcje cudu jako znaku.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 27(1980), 2: 51-70.

Rusecki, Marian. Funkcje cudu. Sandomierz–Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne, 1997.

Rusecki, Marian. Gottes Wirken in der Welt. Dimensionen und Funktionen des biblischen Wunderbegriffs. Frankfurt am Main: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2001.

Rusecki, Marian. “Historyczne istnienie Jezusa z Nazaretu. Źródła poznania.” W: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich. Red. Marian Rusecki, 138-146. Lublin: RW KUL, 1992.

Rusecki, Marian. “J.H. Newmana religijne rozumienie cudu.” W: Historia i Logos. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Czesława S. Bartnika. Red. Kazimierz Macheta, Krzysztof Góźdź, Mirosław Kowalczyk, 116-129. Lublin: RW KUL, 1991.

Rusecki, Marian. “Jeana Mouroux osobowe ujęcie cudu.” W: Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera OFM. Red. Gabriel Witaszek, Antoni Paciorek, Andrzej Kiejza, 373-384. Lublin: RW KUL, 2000.

Rusecki, Marian. “Kryteria historyczności cudów Jezusa.” Roczniki Teologiczne 54(2007), 6: 317-334.

Rusecki, Marian. “Łączność chrystologii z eklezjologią w teologii fundamentalnej w aspekcie metodologicznym.” W: Świadek Chrystusowych cierpień. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. profesorowi Adamowi Kubisiowi, byłemu rektorowi PAT. Red. Józef Morawa, 669-688. Kraków: Wydawnictwo PAT 2004.

Rusecki, Marian. “Maryjny aspekt cudu.” Roczniki Teologiczne 40(1993), 2: 97-102.

Rusecki, Marian. “Miłość jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa.” W: Miłość w postawie ludzkiej. Red. Walerian Słomka, 229-247. Lublin: TN KUL, 1993.

Rusecki, Marian. “Modele uzasadnień wiarygodności chrześcijaństwa.” W: Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej. Lublin, 18-21 września 2001. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 355-402. Lublin: TN KUL, 2001.

Rusecki, Marian. “O księdzu profesorze Edwardzie Kopciu i jego wkładzie w polską teologię fundamentalną.” W: Teologia wobec zjawisk paranormalnych. Red. Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej, 5-13. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Rusecki, Marian. “Orędzie św. Piotra o zmartwychwstaniu Jezusa.” W: „In persona Christi”. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. 1. Red. Krzysztof Góźdź, 349-361. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Rusecki, Marian. Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2006.

Rusecki, Marian. “Pedagogiczne funkcje cudu według św. Grzegorza Wielkiego.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 30(1983), 2: 33-49.

Rusecki, Marian. “Personalistyczna koncepcja aktu wiary według Jeana Mouroux.” W: In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci ks. Profesora Jerzego Misiurka. Red. Jarosław Popławski, 265-279. Lublin: RW KUL, 2001.

Rusecki, Marian. “Pozachrześcijańskie świadectwa o historycznym istnieniu Jezusa.” W: Najważniejsza jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki. Red. Marek Chmielewski, 361-375. Lublin: RW KUL, 1999.

Rusecki, Marian. Problem cudu w religiach pozachrześcijańskich. Lublin: TN KUL, 2001.

Rusecki, Marian. “Problem dowodzenia z cudu w drugiej szkole augustyńskiej.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 35(1988), 2: 65-82.

Rusecki, Marian. “Problem wiarygodności chrześcijaństwa w Katechizmie Kościoła Katolickiego.” Ethos 6(1993), 4: 186-198.

Rusecki, Marian. “Pusty grób i chrystofanie znakami zmartwychwstania. Aspekt metodologiczny.” Resovia Sacra 6(1999), 27-37.

Rusecki, Marian. “Pusty grób znakiem wiarygodności zmartwychwstania.” W: Zmartwychwstał prawdziwie. Red. Antoni Paciorek, Antoni Tronina, Piotr Łabuda, 339-346. Tarnów: Biblos, 2010.

Rusecki, Marian. “Rola motywacyjna cudu według św. Tomasza z Akwinu.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 26(1979), 3: 93-106.

Rusecki, Marian. “Rozum i wiara z perspektywy teologii fundamentalnej w świetle encykliki Fides et ratio.” Analecta Cracoviensia 34(2002), 241-261.

Rusecki, Marian. “Soteryczny wymiar cudu.” Collectanea Theologica 58(1988), 1: 71-87.

Rusecki, Marian. “Świętego Augustyna teologiczne rozumienie cudu i jego funkcji.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 31(1984), 2: 107-124.

Rusecki, Marian. “Teofanijny charakter cudu.” Collectanea Theologica 57(1987), 4: 39-54.

Rusecki, Marian. “Teologia cudu.” W: Cuda w sprawach kanonizacyjnych. Red. Wiesław Bar, 11-94. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, 2006.

Rusecki, Marian. “Teologicznofundamentalna myśl Księdza Józefa Kudasiewicza.” W: W posłudze Słowa Pańskiego. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Józefowi Kudasiewiczowi z okazji 70-lecia urodzin. Red. Stanisław Bielecki, Hubert Ordon, Henryk Witczyk, 23-32. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 1997.

Rusecki, Marian. Traktat o cudzie. Lublin: Komitet Nauk Teologicznych PAN –Wydawnictwo KUL, 2006.

Rusecki, Marian. Traktat o Objawieniu. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007.

Rusecki, Marian. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? Lublin: TN KUL, 2010.

Rusecki, Marian. “Uzasadnianie wiarygodności chrześcijaństwa.” W: Ksiądz Profesor Marian Rusecki. Doktor „honoris causa” Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 61-76. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2012.

Rusecki, Marian. “Wiara i rozum w świetle encykliki Fides et ratio.” W: Nauka – wiara. Rola filozofii. Red. Marek Słomka, 109-128. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Rusecki, Marian. “Wiara jako odpowiedź człowieka na Boże objawienie.” W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie. Red. Marian Rusecki, Edward Pudełko, 43-54. Lublin: RW KUL, 1995.

Rusecki, Marian. Wiarygodność chrześcijaństwa. T. 1: Z teorii teologii fundamentalnej. Lublin: TN KUL, 1994.

Rusecki, Marian. “Wiarygodność Kościoła w Polsce jako rzeczywistości personalistycznej i dynamicznej.” Studia Warmińskie 30(1993), 377-390.

Rusecki, Marian. “Wiarygodność posłannictwa Jezusa Chrystusa.” W: Jezus Chrystus jedyny i uniwersalny Zbawiciel. Sympozjum. Red. Zbigniew Morawiec, 19-35, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2001.

Rusecki, Marian. Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1988.

Rusecki, Marian. “Współczesne teorie kwestionujące historyczność Jezusa Chrystusa.” W: Jezus Chrystus. Ikona historii i wiary. Red. Ryszard Dziura, 52-61. Lublin: TN KUL, 2004.

Rusecki, Marian. “Za kogo uważał się Jezus? Mesjańska świadomość Jezusa.” W: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich. Red. Marian Rusecki, 146-151. Lublin: RW KUL, 1992.

Rusecki, Marian. “Zagadnienie personalizmu w pracach badawczych Wydziału Teologii KUL (1968-1993).” Roczniki Teologiczne 43(1996), 4: 249-263.

Rusecki, Marian. “Źródła pozachrześcijańskie historyczności Jezusa Chrystusa.” W: Jezus Chrystus. Ikona historii i wiary. Red. Ryszard Dziura, 37-46. Lublin: TN KUL, 2004.

Skierkowski, Marek. “Krzyż w teologii fundamentalnej. Sprawozdanie ze Zjazdu Teologów Fundamentalnych, Płock–Sikorz, 16-17.04.1998 r.” Studia Paradyskie 8(1998), 181-190.

Tomczak, Ryszard. “Ewolucja interpretacji funkcji cudów Jezusa w teologii XX wieku w ujęciu M. Ruseckiego.” W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 111-122. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Published
2020-01-30
Section
Articles