Justifying in Fundamental Theology

  • Marian Rusecki The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
  • Jacenty Mastej The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Jesus Christ; Divine Revelation; Christianity; Faith; Credibility; Justification; Arguments in Fundamental Theology

Abstract

Fundamental Theology is scientific discipline which ex professo treats about justifying the credibility of Christianity. This discipline is about the foundations of faith and justifies credibility of Divine Revelation which has been fulfilled in Jesus Christ and lasts in the Church. Fundamental Theology would like to make Christian faith reasonable as it shoud be because a man is reasonable and free person full of dignity. Contemporary Fundamental Theology not only makes the traditional argumentation reacher but also tries to find new arguments for the credibility of Christianity.

This article contents following issues: 1. justifying the credibility of Christianity as the aim of Fundamental Theology; 2. some projects rejecting the necessity of justifying the credibility of Christianity; 3. traditional arguments for the credibility of the Revelation fulfilled in Jesus Christ; 4. justifying in modern Fundamental Theology.

The process of justifying in Fundamental Theology means searching or making arguments, reasons, for supernatural character of Christianity. Because every argument shows the Revelation and faith only partially, so each of them cannot fulfill the whole task. Fundamental Theology needs many arguments. Presenting lots of them Fundamental Theology is able to justify Christian faith more fully.

References

Balthasar H. U. von: Świadectwo i wiarygodność. „Communio” 9:1989 z. 6 s. 107-114.

Balthasar H. U. von: Wiarygodna jest tylko miłość. Tł. E. Piotrowski. Kraków: Wydawnictwo WAM 1997.

Borowski W.: Chrystologia rezurekcyjna Waltera Kaspera. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 2001.

Chantraine G.: Chrystus wczoraj i dziś. W: Tajemnica Trójcy Świętej („Kolekcja Communio” t. 13). Red. L. Balter i in. Poznań 2000 s. 165-186.

Comte A.: Metoda pozytywna w szesnastu rozdziałach. Tł. W. Wojciechowska. Warszawa: PWN 1961.

Cuda J.: Teologiczna i duszpasterska motywacja potrzeby polskiego przekładu dzieła H.Waldenfelsa „O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj” (Katowice 1992). „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 25-26:1992-1993 s. 393-396.

Dola T.: Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej ks. Mariana Ruseckiego. W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. I. S. Ledwoń, K.Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 59-67.

Dola T.: Pojęcie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. „Resovia Sacra” 6:1999 s. 15-26.

Dziewulski G.: Martyrologiczny argument. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 774-779.

Dziewulski G.: Świadectwo chrześcijańskie. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 1189-1191.

Fisichella R.: Hans Urs von Balthasar. Amore e credibilità cristiana. Roma 1981.

Fisichella R.: La profezia come segno di credibilità della rivelazion. W: Gesù Rivelatore. Teologia Fondamentale. Red. R. Fisichella. Casale Monferrato 1988 s. 208-226.

Fries H.: Fundamentaltheologie. Graz–Wien–Köln 1985.

JanPaweł II. Encyklika Fides et ratio. Watykan 1998.

JanPaweł II. List do uczestników II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s.11-13.

Kaucha K.: Agapetologiczny argument. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M.Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 31-35.

Kaucha K.: Fides et ratio. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K.Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s.399-404.

Kaucha K.: Miłość za miłość. Wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina. Lublin: Redakcja Wydawnictw 2000.

Kaucha K.: Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Kopeć E.: Chrystofanie jako znaki zmartwychwstania Chrystusa. RTK 25:1978 z. 2 s. 21-29.

Kopeć E.: Historiozbawczy charakter zmartwychwstania Chrystusa. RTK 24:1977 z. 4 s.107-118.

Kopeć E.: Teologia fundamentalna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1976.

Korzeniowski I., Rabczyński P.: Znaki czasu. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 1378-1381.

Ledwoń I. S.: Apologetyka. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K.Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s.75-85.

Ledwoń I. S.: Od apologetyki do teologii fundamentalnej w twórczości naukowej René Latourelle'a. RT 41:1994 z. 2 s. 49-67.

Ledwoń I. S.: Skrypturystyczny argument. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 1102-1106.

Lubac H. de: Medytacje o Kościele. Tł. I. Białkowska-Cichoń. Kraków: Wydawnictwo WAM 1997.

Majewski J.: Dwa tradycjonalizmy a Kościół. „Więź” 69:1998 s. 68-83.

Mastej J.: Chrześcijaństwo religią nadziei. W: Być chrześcijaninem. Red. M. Rusecki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 744-755.

Mastej J.: Paschalna wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego w myśli teologicznej Księdza Profesora Mariana Ruseckiego. W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. I. S. Ledwoń, K.Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 83-98.

Mastej J.: Świadectwo chrześcijańskie jako motyw wiary. RT 48-49:2001-2002 z. 9 s. 69-88.

Moltmann J.: Bóg nadziei. Tł. K. Góźdź. Lublin: Wydawnictwo „Gaudium” 2006.

Moltmann J.: Theologie der Hoffnung. Tübingen 1964.

Mondin B.: La Trinità mistero d'amore. Trattato di teologia trinitaria. Bologna 1993.

Nagy S.: Apologetyka czy teologia fundamentalna. RTK 19:1972 z. 2 s.111-130.

Napiórkowski A. A.: Homo ecclesiasticus. Szkice z antropologii eklezjologicznej. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2007.

Napiórkowski A. A.: Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna. Kraków: Wydawnictwo WAM 2008.

Poniatowski Z.: Religia a nauka. Warszawa: Książka i Wiedza 1963.

Pottmeyer H. J.: Teologia fundamentalna wobec nowego wyzwania. Zewnętrzne iwewnętrzne uzasadnienie wiarygodności chrześcijaństwa. „Analecta Cracoviensia” 21-22:1989-1990 s. 285-293.

Rabczyński P.: Znaki czasów według Marie-Dominique Chenu. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 2007.

Rusecki M., Mastej J.: Metodologia teologii fundamentalnej. Demonstratio Christiana. „Studia Nauk Teologicznych PAN” 2:2007 s. 97-115.

Rusecki M., Mastej J.: Zmartwychwstanie. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 1367-1375.

Rusecki M.: Agnostycyzm. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K.Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s.35-38.

Rusecki M.: Argumentacja prakseologiczna w teologii fundamentalnej. RTK 34:1987 z.2 s. 111-139.

Rusecki M.: Argumentacja w teologii. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M.Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s.109-110.

Rusecki M.: Chrystofanie paschalne. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M.Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 198-203.

Rusecki M.: Cud w chrześcijaństwie. Lublin: TN KUL 1996.

Rusecki M.: Czy Kościół w Polsce jest wiarygodny? W: Wiarygodność Kościoła wobec przemian w Polsce. Quo vadis Ecclesia Polonorum? Red. M. Rusecki. Pelplin–Lublin: „Bernardinum” 1994 s. 143-156.

Rusecki M.: Ewolucja argumentacji w teologii fundamentalnej. RTK 41:1994 z. 2 s. 37-48.

Rusecki M.: Ewolucja funkcji motywacyjnej cudu w genezie aktu wiary. RTK 33:1986 z. 2 s. 95-120.

Rusecki M.: Fideizm. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K.Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 397-399.

Rusecki M.: Kryteria historyczności cudów Jezusa. RT 55:2007 z. 6 s.317-334.

Rusecki M.: Miłość jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa. W: Miłość w postawie ludzkiej (Homo meditans t. 8). Red. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1993 s. 229-247.

Rusecki M.: Modele uzasadnień wiarygodności chrześcijaństwa. W: Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej (Lublin, 18-21 września 2001). Red. M. Rusecki, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin: TN KUL 2001 s. 355-402.

Rusecki M.: Pan zmartwychwstał i żyje! Zarys teologii rezurekcyjnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2006.

Rusecki M.: Prakseologiczny argument. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M.Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 950-953.

Rusecki M.: Pusty grób. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K.Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 987-990.

Rusecki M.: Sperancyjny argument. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M.Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s.1126-1132.

Rusecki M.: Struktura naukowa teologii fundamentalnej. STV 22:1984 nr 1 s. 35-69.

Rusecki M.: Teologia nadziei według Jürgena Moltmanna. W: Nadzieja w postawie ludzkiej (Homo meditans t. 7). Red. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1992 s.41-67.

Rusecki M.: Tradycjonalizm. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M”2002 s. 1271-1274.

Rusecki M.: Wiarygodność chrześcijaństwa. T. 1: Z teorii teologii fundamentalnej. Lublin: TN KUL 1994.

Rusecki M.: Wiarygodność Kościoła w Polsce jako rzeczywistości personalistycznej idynamicznej. „Studia Warmińskie” 30:1993 s. 377-390.

Rusecki M.: Wiarygodność posłannictwa Jezusa Chrystusa. W: Jezus Chrystus jedyny i uniwersalny Zbawiciel. Red. Z. Morawiec. Kraków: Wydawnicto Księży Sercanów 2001 s. 19-35.

Rusecki M.: Wiarygodność. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s.1328-1334.

Rusecki M.: Zadania apologetyki wobec teologii. CT 45:1975 f. 3 s.5-17.

Scheffczyk L.: Zmartwychwstanie. Tł. P. Pachciarek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1984.

Seweryniak H.: Antropologia i teologia fundamentalna. Studium antropologii teologicznofundamentalnej Wolfharta Pannenberga. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 1993.

Seweryniak H.: Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2001.

Waldenfels H.: O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele – dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych. Tł. A. Paciorek. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1993.

Published
2021-01-30
Section
Articles