From the Pages of the History of KUL’s Institute of Fundamental Theology: Its Employees and Structure. Introduction

  • Jacenty Mastej The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: John Paul II Catholic University of Lublin; Section of Fundamental Theology; Institute of Fundamental Theology; Department of Fundamental Christology and Ecclesiology; Department of History and Ethnology of Religion; Department of Religious Studies and Missinology

Abstract

The activity of the Department of Fundamental Theology (from 1918), then the Section of Fundamental Theology, and from 1999 the Institute of Fundamental Theology (IFT) shares the 100th anniversary of the existence of John Paul II Catholic University of Lublin. The aim of the article is to present the evolution of the IFT structure and the people who contributed to its development.

References

Banaszak, Marian. “Ksiądz Romuald Łukaszyk (1930–1981)” [Fr. Romuald Łukaszyk (1930–1981)]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 3, no 2 (1984): 5–7.

Kaucha, Krzysztof. “Doctor Credibilitatis. Śp. Rev. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942–15 XII 2012)” [Doctor Credibilitatis. The Late Rev. Prof. Marian Jan Rusecki (March 22, 1942–December 15, 2012)]. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 5(60) (2013): 5–12.

Kaucha, Krzysztof. “Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej.” In Wiara—wiarygodność [Credibility and Faith in the Lublin School of Fundamental Theology. In: Faith—Credibility], edited by Damian Wąsek, 49–85. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII, 2014.

Kupisiński, Zdzisław. “Życiorys i działalność naukowa księdza profesora Henryka Zimonia SVD.” In Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin [Biography and Academic Activity of Father Professor Henryk Zimon SVD. In: Cultural and Religious Pluralism in the Modern World. A Commemorative Book Dedicated to Fr. Prof. Henryk Zimon SVD on the his 70th Birthday.], edited by Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź, 22–45. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Ledwoń, Ireneusz. “Curriculum vitae.” In Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [Curriculum vitae. In: Scio Cui credidi. A Book in Honor of Father Professor Marian Rusecki on his 65th Birthday], edited by Ireneusz Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 3–7. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Łukaszyk, Romuald. “Pięćdziesięciolecie teologii fundamentalnej na KUL (1919–1968)” [Fifty Years of Fundamental Theology at KUL (1919–1968)]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 15(2) (1968): 5–53.

Marczewski, Jarosław. “Bolesław Józef Radomski.” In Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919–2009) [Bolesław Józef Radomski. In: Deans of the Faculty of Theology at John Paul II Catholic University of Lublin (1919–2009)], edited by Jan Walkusz, Tomasz Moskal, 75–94. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Misiurek, Jerzy. “Instytut Teologii Fundamentalnej.” In Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia [Institute of Fundamental Theology. In: John Paul II Catholic University of Lublin. 90 Years Anniversary], edited by Grzegorz Kramarek, Eugeniusz Ziemann, 58–60. Lublin: TN KUL, 2008.

Misiurek, Jerzy. Teologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nurty—osoby—osiągnięcia [Theology at the Catholic University of Lublin. Trends—People—Achievements]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1999.

Moskal, Tomasz. “Piotr Antoni Kremer.” In Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919–2009) [Piotr Antoni Kremer. In: Deans of the Faculty of Theology at John Paul II Catholic University of Lublin (1919–2009)], edited by Jan Walkusz, Tomasz Moskal, 15–20. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Nagy, Stanisław. “Sekcja Teologii Fundamentalnej.” In Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968–1993 [The Fundamental Theology Section. In: Memorial Book on the 75th Anniversary of the Catholic University of Lublin. Contribution to Polish Culture in the Years 1968-1993], edited by Marian Rusecki, 188–197. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1994.

Rusecki, Marian. “Ksiądz prof. dr hab. Edward Kopeć. Życie i działalność naukowo-dydaktyczna” [Fr. Prof. Edward Kopeć. Life, Scientific and Didactic Activity.]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 32(2) (1985): 7–22.

Rusecki, Marian. “Ksiądz prof. dr hab. Edward Kopeć.” In Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919–2009) [Fr. Prof. Edward Kopeć. In: Deans of the Faculty of Theology at John Paul II Catholic University of Lublin (1919–2009)], edited by Jan Walkusz, Tomasz Moskal, 167–176. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Seweryniak, Henryk. “Profesor dr hab. Stanisław Nagy SCJ—Teolog na służbie Kościoła” [Professor Stanisław Nagy SCJ. A Theologian at the Service of the Church]. Roczniki Teologiczne 62(2) (1996): 7–16.

Story, Marek. “Ksiądz profesor Bolesław Radomski (1904–1956)” [Father Professor Bolesław Radomski (1904–1956)]. Resovia Sacra 9–10 (2002–2003): 325–330.

Published
2019-10-30