From History of the Institute of Fundamental Theology KUL: Its Employees and Structure. Introduction

  • Jacenty Mastej The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: John Paul II Catholic University of Lublin; Section of Fundamental Theology; Institute of Fundamental Theology; Department of Fundamental Christology and Ecclesiology; Department of History and Ethnology of Religion; Department of Religious Studies and Missiology

Abstract

The activity of the Department of Fundamental Theology (from 1918), then the Section of Fundamental Theology, and from 1999 the Institute of Fundamental Theology (IFT) shares the 100th anniversary of the existence of John Paul II Catholic University of Lublin. The aim of the article is to present the evolution of the IFT structure and the people who contributed to its development.

References

Banaszak, Marian (1984). Ksiądz Romuald Łukaszyk (1930-1981). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 31(2), 5-7.

Kaucha, Krzysztof (2013). Doctor Credibilitatis. Śp. ks. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942 – 15 XII 2012). Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii, 5(60), 5-12.

Kaucha, Krzysztof (2014). Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej. W: Wiara – wiarygodność. Red. Damian Wąsek, 49-85. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie.

Kupisiński, Zdzisław (2010). Życiorys i działalność naukowa księdza profesora Henryka Zimonia SVD. W: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin. Red. Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź, 22-45. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Ledwoń, Ireneusz (2007). Curriculum vitae. W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 3-7. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Łukaszyk, Romuald (1968). Pięćdziesięciolecie teologii fundamentalnej na KUL (1919-1968). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 15(2), 5-53.

Marczewski, Jarosław (2009). Bolesław Józef Radomski. W: Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009). Red. Jan Walkusz, Tomasz Moskal, 75-94. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Misiurek, Jerzy (2008). Instytut Teologii Fundamentalnej. W: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia. Red. Grzegorz Kramarek, Eugeniusz Ziemann, 58-60. Lublin: TN KUL.

Misiurek, Jerzy (1999). Teologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nurty – osoby – osiągnięcia. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Moskal, Tomasz (2009). Piotr Antoni Kremer. W: Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009). Red. Jan Walkusz, Tomasz Moskal, 15-20. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Nagy, Stanisław (1994). Sekcja Teologii Fundamentalnej. W: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993. Red. M. Rusecki, 188-197. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Rusecki, Marian (1985). Ksiądz prof. dr hab. Edward Kopeć. Życie i działalność naukowo-dydaktyczna. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 32(2), 7-22.

Rusecki, Marian. 2009. Ksiądz prof. dr hab. Edward Kopeć. W: Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009). Red. Jan Walkusz, Tomasz Moskal, 167-176. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Seweryniak, Henryk (1996). Profesor dr hab. Stanisław Nagy SCJ – Teolog na służbie Kościoła. Roczniki Teologiczne 62(2), 7-16.

Story, Marek (2002-2003). Ksiądz profesor Bolesław Radomski (1904-1956). Resovia Sacra, 9-10, 325-330.

Published
2020-01-30
Section
Articles