I Can do everything, but... Christian Vision of Freedom in the Face of Contemporary Challenges

Keywords: freedom; freedom in the Bible; slave

Abstract

The Christian concept of freedom, based on Revelation, remains unchanged. Next to it, however, there are other visions and various proposals of realizing it in life and in action. Therefore, the biblical message of freedom must be read in a constantly new, changing context. Today, this context is marked by such phenomena as: the demand an absolute autonomy, detachment of freedom from truth and goodness, from God, who in fact is its source − on the one hand, and determinism − on the other. The Bible knows many of these phenomena. Therefore, it is worthwhile to read its message continually, in order to look for answers to contemporary trends: the search for freedom and the escape from it.

References

Augrain C., Niewolnik, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994, s. 556-558.

Benedykt XVI, Bóg i świat, w: Josepf Ratzinger, Opera omnia, t. 13, cz. 2: W rozmowie z czasem, Lublin 2017.

Chrostowski W., Wolność i posłuszeństwo w Biblii, „Ateneum Kapłańskie” 90(1998), t. 131, z. 2-3 (537-538), s. 177-190.

Dąbek T.M., „Skorzystaj [z twego niewolnictwa]” (1Kor 7,21). Pismo święte o różnych stronach niewolnictwa, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 11(2013), s. 27-42.

Filipiak M. Problematyka społeczna w Biblii. Warszawa 1985.

Gocko J., Chrześcijańskie rozumienie wolności, w: Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby, red. W. Kiwior, J. Krajczyński, H. Stawniak, Warszawa 2010, s. 17-29.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Watykan 1993.

Jankowski A., Idea wyzwolenia w Listach św. Pawła, „Ruch Biblijno-Liturgiczny” 40(1987), nr 2, s. 110-119.

Jelonek T., Biblijna nauka o wolności i wyzwoleniu, „Polonia Sacra” 2001, nr 8, s. 199-221.

Jelonek T., Biblijne pojęcie wolności, „Ruch Biblijno-Liturgiczny” 41(1988), nr 4, s. 347-353.

Kondracki A., Niewolnicy w Starym i Nowym Testamencie, w: Życie społeczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1998, s. 269-290.

Mroczkowski I., Biblijne podstawy praw człowieka. „Studia Płockie” 1991, s. 49-65.

Platzbecker P., Freiheit, w: Wissenschaftlich Religionspädagogisches Lexikon im Internet (dostęp: 30.01.2019).

Roy L., Wyzwolenie – wolność, w: Słownik teologii biblijnej, s. 1098-1103.

Stachowiak L., Biblijna koncepcja wyzwolenia społecznego, w: Życie społeczne w Biblii, s. 57-66.

Zatorski W., Dar wolności a tajemnica nieprawości, Kraków 2017.

Published
2020-01-31
Section
Articles