Protection of the Work of Creation. Ecology in the Teachings of Benedict XVI

  • Marek Fiałkowski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: environmental protection; the Church and ecology; Benedict XVI; ecology of man; ecology of the family; ecology of peace

Abstract

The Church after the Second Vatican Council joined the discussion concerning natural environment, treating ecological issues as a sign of the times. The teachings of Benedict XVI concerning ecology fit the teaching of the Church after the Second Vatican Council, continuing and de­veloping some of its elements and pointing towards new perspectives. This articles aims at addressing key ecological issues presented in the teachings of the Pope, focusing on three areas: ecology of man, ecology of the family and ecology of peace. Benedict XVI combines the issues of the protection of nature with humanity and its condition, and with the need to build good social relations vital for both keeping the balance between people and maintaining and protecting peace.

References

“Benedykt XVI nagrodzony za obronę środowiska naturalnego.” KAI Website. Accessed February 20, 2017. https://ekai.pl/benedykt-xvi-nagrodzony-za-obrone-srodowiska-naturalnego/.

Benedict XVI. “Blessed are the Peacemakers. Message for the World Day of Peace. 1.01.2013.” L’Osservatore Romano” 34(2013), 1: 4-9.

Benedict XVI. Caritas in Veritate. On Integral Human Development in Charity and Truth. Kraków: Wyd. M, 2009.

Benedict XVI. “If You Want to Promote Peace, Protect God’s Creation. Benedict XVI’s Message for the World Day of Peace, 2010.” L’Osservatore Romano 31(2010), 1: 4-8.

Benedict XVI. “If You Want to Build Peace, Protect the Natural and Human Environment. Speech Delivered to the Diplomatic Corpus. 11.01.2010.” L’Osservatore Romano 31(2010), 2: 41-4.

Benedict XVI. “Environmental Protection as a Road to Peace. Homily Delivered during the Solemnity of Mary, the Holy Mother of God. 1.01.2010.” L’Osservatore Romano 31(2010), 2: 16.

Benedict XVI. “The Human Person as the Heart of Peace. Message for XL World Day of Peace, 1.01.2007.” L’Osservatore Romano 28(2007), 2: 4-8.

Benedict XVI. “The State Cannot Be ‘a Band of Robbers.’ A Speech Delivered in Bundestag, 22.09.2011,” sec. 29. Wiadomości KAI, October 2, 2011.

Benedict XVI. Post-Synodal Apostolic Exhortation Verbum Domini. On the Word of God in the Life and Mission of the Church. Kraków: Wyd. M, 2010.

Benedict XVI. “Family as the Community of Peace. Benedict XVI’s Message for XLI World Day of Peace, 1.01.2008.” L’Osservatore Romano 29(2008), 1: 25-8.

Benedict XVI. Light of the World: The Pope, the Church, and the Signs of the Times. Kraków: Wyd. Znak, 2011.

Benedict XVI. “Life is a Quest for the Truth, Good and Beauty. Meeting with the Youth in Barangaro, 17.01.2008.” L’Osservatore Romano 29(2008), 9: 13-6.

Benedict XVI. “The World Is Not Given to Rob and Exploit.” L’Osservatore Romano 34(2013), 3-4: 43-5.

“Benedict XVI: Respect for Nature Must Go with Respect for Human life.” Wiadomości KAI, December 11, 2011.

Fiałkowski, Marek. “Ekologia.” In Leksykon teologii pastoralnej, edited by Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, and Marek Fiałkowski, 235-7. Lublin: TN KUL, 2006.

Fiałkowski, Marek. “Stosunek Kościoła do świata.” In: Teologia pastoralna, vol. 1: Teologia pastoralna fundamentalna, edited by Ryszard Kamiński, 249-92. Lublin: Wyd. Atla 2, 2000.

Fijałkowski, Włodzimierz. Ekologia rodziny—ekologiczna odnowa prokreacji. Kraków: Rubikon, 2001.

Filipiak, Maria. “O ochronie życia i środowiska naturalnego. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II 1978-1993.” Ethos 7(1994), 1-2: 325-32.

II Vatican Council. “Gaudium et Spes: the Pastoral Constitution on the Church in the Modern World.” In Konstytucje. dekrety. deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, 526-606. Poznań: Pallottinum, 2002.

Jakubowski, Kasper. “Czy papieżowi Benedyktowi XVI jest po drodze z dzisiejszym ruchem ‘Zielonych’?.” Święto stworzenia Website. Accessed December 22, 2015. http://www.swietostworzenia.pl/czytelnia/22-wypowiedzi-kosciola/ekologia-benedykta-xvi/149-benedykt-xvi-zielonym-papiezem.

John Paul II. Centesimus Annus. Wrocław: Wyd. TUM, 1991.

John Paul II. Sollicitudo Rei Socialis. On the 20th Anniversary of Populorum Progressio. Wrocław: TUM, 1988.

John Paul II. Redemptor Hominis. On the Redeemer of Man. Poznań: Pallottinum, 1979.

John Paul II. “Peace with God—Peace with all Creation. Message for the World Day of Peace, 1.01.1990.” In Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, vol. 1, edited by Jacek Jękot and Piotr Słabek. 105-14. Kraków: Wyd. M, 1998.

Jaromi, Stanisław. “‘Ekologia rodziny’ według Benedykta XVI.” Zielony Zeszyt REFA 14(2005): 48-9.

Jaromi, Stanisław. “Benedykta XVI ekologia pokoju.” Zielony Zeszyt REFA 13(2007): 53-5.

Jaromi, Stanisław. Ecologia humana—chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekologiczny. Kraków: Wyd. Bratni Zew, 2004.

Majcher, Piotr. “Środowisko naturalne dobrem dla człowieka. Zarys ekoteologii papieża Benedykta XVI.” Lex Credendi Website. Accessed March 6, 2017. http://www.lex credendi.pl/ekoteologia-benedykta-xvi/.

“Papież do młodych ekologów: chroniąc przyrodę należy pamiętać o człowieku i Bogu Stwórcy, 28.11.2011.” Życie Zakonne Website. Accessed March 4, 2017. http://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/swiat/papiez-do-mlodych-ekologow-chroniac-przyrode-nalezy-pamietac-o-czlowieku-i-bogu-stworcy-11652/.

Skowroński, Antoni. “‘Kwestia ekologiczna’ w nauczaniu Jana Pawła II.” In: Ochrona środowiska w filozofii i teologii, edited by Józef M. Dołęga and Józef W. Czartoszewski, 284-7. Warszawa: ATK, 1999.

Szklarczyk, Bolesław. “Paweł VI i Stolica Apostolska o ochronie środowiska.” Materiały Problemowe 12(1978), 4: 94-103.

Vogt, Markus, “Wymowne milczenie. Komentarz do ekologicznego aspektu encykliki społecznej ‘Caritas in Veritate’.” In Społeczeństwo, gospodarka, ekologia. Perspektywa “Caritas in Veritate,” edited by Stanisław Fel, Maciej Hułas, and Stephan G. Raabe, 173-90. Lublin: KUL, 2010.

Wyrostkiewicz, Michał, “Ku ekologii pokoju.” Summarium 36(2007): 159-69.

Wyrostkiewicz, Michał, “Kwestia ekologiczna w wypowiedziach Magisterium Ecclesiae.” In Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, vol. 3: Dyskusje, komunikaty, uzupełnienia, dokumenty końcowe, edited by Krzysztof Góźdź et al., 225-38. Lublin: Wyd. KUL, 2004.

Wyrostkiewicz, Michał, “Od ekologii do ekologii ludzkiej.” In Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła, edited by Janusz Nagórny and Jerzy Gocko, 87-104. Lublin: Wyd. KUL, 2002.

Published
2019-12-16
Section
Articles