Ecclesial Spirituality against the Threats of Utilitarianism and Consumerism

  • Teresa Paszkowska The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: ecclesial spirituality; utilitarianism; consumerism

Abstract

The paper presents ecclesial spirituality in opposition to anthropological threats brought about by utilitarianism and consumerism. It shows ecclesial spirituality from the angle of its (paradoxically) vertical fundament, derived from the “faith in the event” (J. Daniélou) of the eternity plunging into the earthly sphere. It provokes the contemporary culture, contesting some of its canons. It also protects man against the expansion of those social trends which, reducing the status of a human person, answer its “desire for happiness” with offers such as: purchase, use and “letting off steam.”Utilitarianism and consumerism are animated by a spirit directed horizontally, leading man towards goods that are material, financial, ludic or prestige-oriented, characterized by short-term, “seasonal” usefulness. They do not bring the purchasers long-lasting satisfaction (of possessing and consuming), instead they raise “self-digesting passion,” which enforces a style of constant purchasing “something new” (fashionable today) and getting rid of “the old” (the previous season).Spirituality open to transcendence, based on evangelical vision of man and humanity faces the necessity of preserving its own identity from being contaminated by the “spirit of the times,” and of promoting anthropology in which man, multiplying goods (work, creativity, economics) uses them decently and honestly (ethical norms), preserving the ability to delay (“not now”) the experience of happiness and persistent (with faith) reaching for eternal perspectives.

References

Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, tłum. S. Królak, Warszawa 2006.

Bauman Z., Konsumowanie życia [oryg. Consuming life], tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009.

De Lubac H., Kościół pośród świata, tłum. I. Białkowska-Cichoń, „Verbum Vitae” 14(2008), s. 201-217.

De Vogüé A., Pragnąć życia wiecznego. Nadzieja wczoraj i dziś, przeł. A. Małecka-Petit, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2005.

Gałdowa A., Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Grygiel S., Jestem, więc modlę się, Wydawnictwo Flos Carmeli 2012.

Hostyński L., Wartości utylitarne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.

Hostyński L., Wartości w świecie konsumpcji, Lublin 2006.

Kantor R., Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego. Szkice o ludyzmie, ludyczności, powadze a w istocie o jej braku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

Korzec C., Prorok wobec zła i władzy (2 Sm 12,9), „Verbum Vitae” 14(2008), s. 17-38.

Mazur D., Szczęście w nabywaniu. „Samotrawiąca namiętność” społeczeństwa konsumentów, „Logos i Ethos” 22(2016), nr 1, s. 77-91. DOI: http://dx.doi.org/10.15633/lie.1700

Mysona Byrska J., Odpowiedzialność konsumenta w świecie konsumpcji, w: Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, red. S. Fel, Lublin 2014, s. 149-158.

Mysona Byrska J., Wpływ wartości świata konsumpcji na sferę publiczną, „Filo-Sofija” 29(2015), nr 2/1, s. 105-114.

Nowosad S., Antropologia i życie społeczne, w: Tenże, Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańskie, TN KUL, Lublin 2016, s. 117-129.

Paszkowska T., Prestiż – potrzeba czy iluzja?, „Pastores” 43(2009), nr 2, s. 35-43.

Probucka D., Utylitaryzm. Aksjologiczno-etyczne aspekty kategorii użyteczności, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1999.

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 1996.

Ratzinger J., Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, tłum. W. Szymona, Kraków 2005.

Ratzinger J., Kultura chrześcijańska w spotkaniu z kulturami i religiami, w: tenże, Wiara−Prawda−Tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2005, s. 13-89.

Ratzinger J./Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, tłum. W. Szymona, Kielce 2011.

Ravasi G., Krótka historia duszy, przeł. A. Wojnowski, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008.

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, przeł. H. Jankowska, Muza SA, Warszawa 2009.

Saja K., Język etyki a utylitaryzm. Filozofia moralna Richarda M. Hera'a, Aureus, Kraków 2008.

Sandel M., Czego nie można kupić za pieniądze, przeł. A. Chromik, T. Sikora, Kurhaus, Warszawa 2013.

Scheler M., Resentyment i moralność, przeł. J. Garewicz, Czytelnik, Warszawa 1977.

Sennett R., Kultura nowego kapitalizmu, tłum. G. Brzozowski, K. Osłowski, Warszawa 2010.

Warzeszak J., Antropologia Benedykta XVI na tle błędnych antropologii współczesnych, „Studia Teologii Dogmatycznej” 1(2015), s. 257-290, DOI: 10.15290/ std.2015.01.15.

Winter R., Nuda w kulturze rozrywki. Poradnik, tłum. Z. Kasprzyk, Kraków 2012.

Published
2019-12-16
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)