Testimony in the power of the Spirit as a mode of evangelization

  • Teresa Paszkowska The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: testimony; witness; the power of the Spirit; evangelization; mode (way) of evangelization

Abstract

The article tackles the issue of testimony as an efficient mode of evangelization. The reflection starts with giving the theological definition of the concept of “testimony” by referring it to the jurisdictional understanding of attestation of the truth. Then the problem of “the power of the Spirit” is analyzed as an indispensable element for one who already has the human qualification of the witness (by actual presence beside Jesus Christ). The article is closed with a reflection on “the mode of evangelization” by testimony in the work of new evangelization and mission ad gentes.

References

Bahujimihigo K., Świadkowie Boga w kraju męczeństwa, tłum. D. Szumska, Ząbki: Wydawnictwo Apostolicum 1998.

Cantalamessa R., Tajemnica Pięćdziesiątnicy, tłum. G. Niedźwiedź OFM, Wrocław: Wydawnictwo Świętego Antoniego 2002.

Dulles A. SJ, Świadectwo dane łasce i refleksje o teologicznej wędrówce, przeł. J. A. Ihnatowicz, Ząbki: Wydawnictwo Apostolicum 2004.

Dziewulski G., Świadectwo chrześcijańskie jako znak wiarygodności Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Frossard André, Istnieje inny świat, przeł. A. Lewicki, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1988.

Frossard André, „Nie lękajcie się!”. Rozmowy z Janem Pawłem II, tłum. A. Turowiczowa, Libreria Editrice Vaticana 1982.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio o stałej aktualności posłania misyjnego (7 XII 1990).

Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, Libreria Editrice Vaticana 1992.

Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Międzynarodowych Kongresów Mariologicznego i Maryjnego w Huelvie (8 IX 1992), „L'Osservatore Romano” 14(1993)1, s. 9-11.

Jan Paweł II, Theologia czyli Bohosłowie [Przemówienie do Kongresu Teologów, wygłoszone na Jasnej Górze], w: Świadectwo Kościoła Katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej. Księga Kongresu Teologicznego Europy Środkowo-Wschodniej, KUL 11-15 VIII 1991, red. J. Nagórny [i in.], Lublin: RW KUL 1994, s. 307-313.

Kaczmarek T., Przesłanie Błogosławionych Męczenników z okresu II wojny, w: Świadectwo wiary aż po męczeństwo w Zakonach Franciszkańskich. Sympozjum w dziękczynieniu za Beatyfikację Męczenników Franciszkańskich z okresu II wojny światowej, Oświęcim-Harmęże 13-14 IX 2000, Kraków: Wydawnictwo Bratni Zew 2001, s. 77-93.

Królikowski J., W drodze za Chrystusem. Historia i perspektywy, w: J. Ratzinger, J. Królikowski, Z Chrystusem w historii. Rozważania chrystologiczne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 1999, s. 43-63.

McGinley Ph., Podpatrując świętych, tłum. M. Kłos-Gwizdalska, Warszawa: IW Pax 1972.

Messori V., Pytania o chrześcijaństwo, tłum. M. Stebart, Kraków: Wydawnictwo M 1997.

Nagy S. SCJ, Świadectwo Kościoła doświadczonego przemocą systemu komunistycznego, w: Świadectwo Kościoła Katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej. Księga Kongresu Teologicznego Europy Środkowo-Wschodniej KUL, 11-15 VIII 1991, red. J. Nagórny [i in.], Lublin: RW KUL 1994, s.29-37.

Nowak A. J. OFM, Osoba – fakt i tajemnica, Rzeszów 2010.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi o ewangelizacji w świecie współczesnym (8 XII 1975).

Puchaczewski S., Świadek cudu w paryskiej kaplicy. Apologia wiary André Frossarda, Płock 2009.

Ratzinger J., Jezus Chrystus dzisiaj, tłum. ks. J. Królikowski, w: J. Ratzinger, J. Królikowski, Z Chrystusem w historii. Rozważania chrystologiczne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 1999, s. 7-26.

Ratzinger J., Nowa ewangelizacja (9-10 XII 2000, Wielki Jubileusz katechetów), cyt. za: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/ W/WR/inne/ratzinger_ewangelizacja.html

Ratzinger J., Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. W. Dzieża, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005.

Seweryniak H., Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2005.

Rostworowski P. OSB, Świadectwo Boga, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów 1996.

Św. Bazyli, O Duchu Świętym, tłum. A. Brzóstkowska, Warszawa: IW Pax 1999.

Św. Leon Wielki, Mowa 75, w: Św. Leon Wielki, Mowy (96), tłum. K. Tomczak (Pisma Ojców Kościoła, red. J. Sajdak, t. XXIV), Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 1958, s.360-365.

Published
2021-01-13
Section
Articles