Orders and Prohibitions for Sale? Moral Theology in the Age of Knowledge Commercialization

Keywords: knowledge commercialization; moral theology; humanities; higher education; innovation; know–how

Abstract

Nowadays, there are very strong aspirations aiming to link science with economy. These aspirations create specific problems for humanities which do not generate products, technology and patents for sale, and thereby do not bring measurable benefits to industry and universities. Moral theology, whose essential task is to define norms, orders and prohibitions, may rather seem to restrain innovative economy than to be its driving force. However, moral theology provides practical indications which can give a more human character to the technological development. It is possible only when its relationship with business at the level of scientific research is as brief as possible, and the financing is completely independent from the market laws.

References

Apanowicz, Jerzy. Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania. Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, 2000.

Białas, Andrzej. “Istota i cel nauki—spojrzenie fundamentalisty.” PAUza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności 3 (2011), 127: 1.

Gawlik, Grzegorz, Łasecki, Tomasz, Sielewiesiuk, Jakub. Komercjalizacja wiedzy. Podręcznik dla naukowców. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2015.

Gocko, Jerzy. Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości. Warszawa: TNFS, 2013.

Grabski, Maciej. “Uczciwość i wiarygodność nauki. Praktyka.” Nauka 2 (2009): 37–59.

Kalinowski, T. Bartosz. “Modele komercjalizacji i transferu technologii.” In Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna. Ed. Dariusz Trzmielak. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. 11–27.

Koj, Alesander. “Przemówienie podczas spotkania z Janem Pawłem II” (Kraków, 8.06.1997).

Mroczkowski, Ireneusz. Teologia moralna. Definicja—przedmiot—metoda. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2011.

Nagórny, Janusz. “Natura teologii moralnej.” In Polska teologia moralna. 40 lat po Soborze Watykańskim II. Ed. Janusz Nagórny, Jerzy Gocko. Lublin: Wydawctwo KUL, 2006. 91–125.

Oleś, Piotr. “O niektórych etycznych i nieetycznych obrzeżach uprawiania nauki.” Nauka 4 (2007): 19–34.

Trzmielak, Dariusz, Byczko, Szymon. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni. Gdańsk: Urząd Marszałkowski, 2010.

Zadykowicz, Tadeusz. “Chrystopraksyzm refleksji teologicznomoralnej.” Roczniki Teologiczne [Annals of Theology] 61 (2014), 3: 49–64.

Zadykowicz, Tadeusz. “Etyka pracy naukowej i dydaktycznej teologa moralisty.” In Ksiądz Profesor Janusz Nagórny—teolog moralista (1950–2006). Ed. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010. 199–211.

Zadykowicz, Tadeusz. “Miejsce ‘nakazów’ i ‘zakazów’ w posłudze Kościoła wobec człowieka i świata.” Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku. Informator 2001/2002. Ed. Andrzej Proniewski et al. Białystok, 2001. 19–30.

Published
2019-12-16