Knowledge, Skills and Social Competences as Learning Outcomes in the Area of Moral Theology

Abstract

The introduction of the Integrated Qualifications System and the Polish Qualifications Framework obliges the universities to define learning outcomes also in the area of moral theology. The specific outcome is what students should know, and what skills and social competences they should have after completing the education/learning process. However, while the intended outcomes can be relatively easily formulated, their verification in the process of education in the area moral theology poses far more difficulties than in the case of other sciences. In particular, this concerns the assessment of social competences and the degree of the identification of knowledge relating to Christian morality with everyday practice.

References

Glombik K., Moralna teologia, EK, t. 13, kol. 247-254.

Mroczkowski I., Teologia moralna. Definicja – przedmiot – metoda, Płock 2011.

Nagórny J., Natura teologii moralnej, w: Polska teologia moralna czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2006, s. 91-125.

Nagórny J., Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle Veritatis splendor, w: J. Nagórny, Teologia moralna – wokół odnowy po Soborze Watykańskim II, red. K. Jeżyna, J. Gocko, Lublin 2014, s. 169-189.

Nagórny J., Teologia moralna, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 537-543.

Nagórny J., Wprowadzenie, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, s. 11-19.

Oleś P., O niektórych etycznych i nieetycznych obrzeżach uprawiania nauki, „Nauka” 4(2007), s. 19-34.

Piegsa J., Człowiek – istota moralna, t. 1: Teologia moralna fundamentalna, Opole 2002.

Sławiński S. i in., Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika, Warszawa 2016.

Sławiński S., Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Warszawa 2016.

Wroczyńska A., Efekty kształcenia jako podstawa budowy programów studiów. Pomocne informacje, www.bjk.uw.edu.pl/files/doc/efekty_ksztalcenia_pom_inf.doc.

Zabielski J., Podstawy moralności chrześcijańskiej. Teologia moralna fundamentalna, Białystok 2013.

Zadykowicz T., Die Moraltheologie zwischen Offenbarung und zeitgenössischer Kultur. Ausgewählte methodologische Fragen, RTM 4(59):2012, s. 79-103.

Published
2020-01-20
Section
Articles