Caring for a Person with Parkinson's in the Perception of a Family Caregiver

Keywords: the sociology of social problems; the sociology of family; social problem; caring; family caregiver; Parkinson's disease

Abstract

Because of the aging societies the increased prevalence of patients with dementia is observed. Parkinson's disease is one of the most frequent neurodegenerative disorders and occurs mainly in people in age over 50 years. The core symptoms of Parkinson disease are bradykinesia, tremor and plastic rigidity. Caring for a person with Parkinson's disease is not only exhausting physically and emotionally, but can also have high financial costs. The paper aims to present difficulties encountered by family caregivers of people with Parkinson’s disease. Caring for person with PD run the caregivers the high risk of decreased quality of life, it is especially true with regard to family caregivers who are emotionally related with the patient.

References

Bisschop M., Chronic disease and depression: the modifying role of psychosocial resources, „Social Science and Medicine” 2004, nr 59, s. 721-733.
Björklund A., Dunnett S.B., Dopamine neuron systems in the brain: an update, „Trends in Neurosciences” 2007, nr 5(30), s. 194-202, DOI:10.1016/j.tins. 2007.03.006.
Bury M., Health and Illness in a Changing Society, Routledge, London 1997.
Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
Domyopieki.pl, Zespół wypalenia opiekuna − jak rozpoznać i zapobiec, https://domyopieki.pl/artykuly/porady,237/zespol-wypalenia-opiekuna-%E2%80%93-jak-rozpoznac-i-zapobiec,573.htm (4.08.2018).
Gorzkowska A., Jasińska-Myga B., Opala G., Kryteria rozpoznawania, różnicowanie, obraz kliniczny zaburzeń ruchowych oraz powikłania ruchowe późnego okresu choroby, w: Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe, red. J. Sławek, A. Friedman, A. Bogucki, G. Opala, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2011, s. 118-125.
Hooker K., Manoogian-O'Dell M., Monahan D.J., Frazier L.D., Shifren K., Does type of disease matter? Gender differences among Alzheimer's and Parkinson's disease spouse caregivers, „The Gerontologist” 2000, nr 5(40), s. 568-573, DOI:10.1093/geront/40.5.568.
Hughes A.J., Daniel S.E., Kilford L. i in., Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic Parkinson's disease: a clinico-pathological study of 100 cases, „Journal Neurology Neurosurgery & Psychiatry” 1992, nr 55, s. 181-184.
Kalaria R.J., Maestre G.E., Arizaga R. i in., Alzheimer's disease and vascular dementia in developing countries: prevalence, management and risk factors, „The Lancet Neurology” 2008, nr 7, s. 812-826, DOI:10.1016/S1474-4422(08)70169-8.
MRPiPS, Za życiem, https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art, 8783,za-zyciem-dla-rodzin.html (19.04.2017).
Parkinson J., An Essay on the Shaking Palsy, Printed by Whittingham and Rowland for Sherwood, Neely and Jones, London 1817.
Rynekseniora.pl, Nie ma w Polsce prawdziwej opieki wytchnieniowej, http:// www.rynekseniora.pl/rynek_opieki/105/nie_mamy_w_polsce_prawdziwej_opieki_wytchnieniowej,3491.html (3.11.2015).
Shontz F.C., Ciężkie choroby przewlekłe, w: Praktyka psychologiczna w rehabilitacji inwalidów, red. J.F. Garrett, E.S. Levine, tłum. Z. Obniski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1972.
Sławek J., Choroba Parkinsona, https://neurologia.mp.pl/choroby/151060,choroba-parkinsona (30.07.2018).
Szluz B., Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w percepcji opiekuna rodzinnego, w: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, t. 3, red. E. Bojanowska, M. Kawińska, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa 2017, s. 121-133.
Szluz B., „Samoorganizowanie troski” – opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w biografii opiekuna rodzinnego, „Zeszyty Pracy Socjalnej” 2017, nr 3, s. 225-236.
Walden-Gałuszko de K., Psychospołeczne aspekty opieki paliatywnej, w: Podstawy opieki paliatywnej, red. K. de Walden-Gałuszko, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, s. 164-194.
Published
2019-07-27
Section
Articles