The Mothers's Image in the Perception of Homeless Women

  • Beata Szluz University of Rzeszow
Keywords: homelessness; homeless women

Abstract

This article was written on the basis of a larger, the author's own study of 52 homeless women in the Podkarpackie voivodship, that was conducted in 2009. People were matched in terms of age, place of residence during the research, and occasional or permanent residence in a hostel. The biographical method, narrative interview technique, which is a particular form of free or in-depth interview, was used. The article attempts to show the image of one's mother in the perception of homeless women.

References

Brągiel J.: Wychowanie w rodzinie niepełnej, Opole 1990.

Brągiel J.: Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej, Opole 1994.

Dakowicz L., Dakowicz A.: Psychologiczna analiza funkcjonowania kobiet jako żon i matek w rodzinach dotkniętych bezrobociem, [w:] Kobieta. Etyka. Ekonomia, red. E. Ozorowski, R.C. Horodeński, Białystok 2009, s. 315-334.

Grochocińska R.: Psychospołeczne sytuacje dzieci z rodzin rozbitych, Gdańsk 1992.

Knapik W.: Kobieta w wiejskiej społeczności, Toruń 2008.

Kotlarska-Michalska A.: Przemiany ról kobiecych w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Poznań 2001, s. 93-105.

Maciarz A.: Macierzyństwo w kontekście zamian społecznych, Warszawa 2004.

Majkowski W.: Rodzinne role kobiety a jej praca zawodowa, [w:] Kobieta. Etyka. Ekonomia, red. E. Ozorowski, R.C. Horodeński, Białystok 2009, s. 257-270.

Matyjas B.: Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Warszawa 2008.

Pankowska D.: Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005.

Przymeński A.: Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań 2001.

Sidorowicz S.: Zaburzenia psychiczne u osób bezdomnych; www.bratalbert. pl (30.12.2007 r.).

Silverman D.: Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, Warszawa 2008.

Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2009.

Skreczko A.: Kobieta jako wychowawczyni, [w:] Kobieta. Etyka. Ekonomia, red. E. Ozorowski, R.C. Horodeński, Białystok 2009, s. s. 243-256.

Strupczewsk a B.: Psychologia wychowawcza, Warszawa 1990.

Szczepański J.: Rodziny polskie w procesie przemian ustrojowych, „Problemy Rodziny” 1994, nr 2, s. 5-8.

Szluz B.: Świat społeczny bezdomnych kobiet, Warszawa 2010.

Ziemska M.: Rodzina a osobowość, Warszawa 1979.

Published
2021-02-08
Section
Articles