Theology and the Crisis of the Church − Selected Directions for Reinterpretation

Keywords: Crisis of the Church, anthropocentrism, interdisciplinarity, credibility

Abstract

Observing the present situation of the Church in Poland and many other countries, one can see that she is struggling with a severe crisis. Among the causes of this crisis are, on the one hand, external cultural and social currents and, on the other hand, low sensitivity of theology and pastoral practice to the signs of the times and resistance to introducing new interpretations of faith truths. This article aims to map out solutions, outline ideas that could be taken into account as a theological context for corrective action in the face of a crisis not only of the polish Church but also of an approach to faith that transcends local problems. The problem is contained in the question: In what directions can the theologian today think about such changes in the Church that will limit the faithful's loss and open up the prospect of new possibilities? The answers are sought on the following levels: the hierarchy of truths, anthropocentrism in preaching, investment in the noetic layer of religiosity and openness of theology to interdisciplinarity.

References

„Dekret o ekumenizmie «Unitatis redintegratio»”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 193-208. Poznań: Pallottinum, 2002.

„Dekret o formacji kapłańskiej «Optatam totius»”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 277-301. Poznań: Pallottinum, 2002.

Dzidek, Tadeusz i Piotr Sikora. „Metody”. W Teologia fundamentalna. T. 5: Poznanie teologiczne, red. Tadeusz Dzidek, Łukasz Kamykowski, Andrzej Napiórkowski. 151-176. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2006.

Dzidek, Tadeusz i Piotr Sikora. „Natura teologii”. W Teologia fundamentalna. T. 5: Poznanie teologiczne, red. Tadeusz Dzidek, Łukasz Kamykowski, Andrzej Napiórkowski. 51-88. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2006.

Gesché, Adolphe. Chrystus. Tłum. Agnieszka Kuryś. Poznań: W drodze, 2005.

Glanc, Marta. „Rezygnacji z religii będzie coraz więcej. «Ludzie zaczęli się wypisywać, bo nie widzieli dla siebie miejsca na tych lekcjach»”. Dostęp 12.01.2021. https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/rezygnacji-z-religii-bedzie-coraz-wiecej-ludzie-zaczeli-sie-wypisywac-bo-nie-widzieli/xdmv594.

Heller, Michał. „Obecnie praktykowane metody nowej ewangelizacji «rozmijają się» ze światem nauki”. Dostęp 7.06.2021. https://www.gosc.pl/doc/6565278.Ks-prof-Heller-Obecnie-praktykowane-metody-nowej-ewangelizacji.

Heller, Michał i Giulio Brotti. Bóg i nauka: moje dwie drogi do jednego celu. Tłum. Ewa Nicewicz-Staszowska. Kraków: Copernicus Center Press, 2013.

Heller, Michał i Michał Jędrzejek. „Znamy tylko małą cząstkę wieczności”. Dostęp 17.01. 2020. https://www.miesiecznik.znak.com.pl/michal-heller-znamy-tylko-mala-czastke-wiecznosci/.

Kasper, Walter. Świadek miłosierdzia: moja podróż z Franciszkiem. Tłum. Tomasz Szwemin. Warszawa: Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Arti”, 2016.

Papież Franciszek i Andrea Tornielli. Miłosierdzie to imię Boga. Tłum. Joanna Ganobis. Kraków: Znak, 2016.

Polkinghorne, John Charlton. Jeden świat: wzajemne relacje nauki i teologii. Tłum. Marek Chojnacki. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008.

Połoska, Filip. „Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby z Kościoła można było wystąpić jednym kliknięciem”. Dostęp 12.01.2021. https://noizz.pl/opinie/apostazja-ilu-polakow-chce-odejsc-z-kosciola-i-jak-to-zrobic/vrpctr6.

Quinn, John R. The reform of the Papacy: the costly call to Christian unity. New York: Crossroad Pub Co, 1999.

Rahner, Karl. „Doświadczenia katolickiego teologa”. Znak 44, nr 441 (2) (1992): 72-82.

Rahner, Karl. „Teologia i antropologia”. W Pisma wybrane. Tłum. Grzegorz Bubel. 46-67. Kraków: WAM, 2005.

Rahner, Karl. „Uwagi na temat «anonimowego chrześcijanina»”. W Pisma wybrane. Tłum. Grzegorz Bubel. 139-154. Kraków: WAM, 2005.

Schillebeeckx, Edward. „O katolickie zastosowanie hermeneutyki. Tożsamość wiary w toku jej reinterpretacji”. Znak 7-8 (169-170) (1968): 978-1010.

Sesboüé, Bernard. Władza w kościele: autorytet, prawda i wolność. Tłum. Piotr Rak. Kraków: Wydawnictwo M, 2003.

Siepsiak, Jacek. „Apostazja. Ludzie coraz częściej żądają, by ich wypisano z Kościoła”. Dostęp 17.01.2021. https://plus.gazetakrakowska.pl/apostazja-ludzie-coraz-czesciej-zadaja-by-ich-wypisano-z-kosciola/ar/c15-15391341?fbclid=IwAR1ENXPyZOy2Qy-ToDL08Rb1tn_WNQuMfoFTEyXWohWBIJ7JCiYeBnWgdVQ.

Skrzypczak, Robert. Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II: zbiór wystąpień. Kraków−Warszawa: Wydawnictwo AA s.c., Centrum Myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020.

Rzeczpospolita. „Sondaż: Komu ufają Polacy? Najbardziej wojsku, najmniej − TK”, 30.11. 2020. https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/201139957-Sondaz-Komu-ufaja-Polacy-Najbardziej-wojsku-najmniej---TK.html.

„Spada liczba powołań kapłańskich i zakonnych. Najnowsze dane”. Dostęp 12.01.2021. https:// www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-10-14/spada-liczba-powolan-kaplanskich-i-zakonnych-na jnowsze-dane/.

Terlikowski, Tomasz. „Odpowiedzialność świeckich”. Dostęp 20.07.2020. https://teologiapoli tyczna.pl/tomasz-p-terlikowski-odpowiedzialnosc-swieckich.

Tischner, Józef. Idąc przez puste Błonia. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2005.

Vagaggini, Cipriano. Teologia, pluralizm teologiczny. Tłum. Jacek Partyka. Kraków: Homini, 2005.

Wąsek, Damian. „Słowa Biblii a Objawienie”. Studia Leopoliensia 6 (2013): 207-217.

Wąsek, Damian i Wojciech Grygiel. „Przyczynki do teologii ewolucyjnej”. W Powstanie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. Tomasz Maziarka. 155-171. Kraków: Copernicus Center Press, 2019.

Published
2021-11-05
Section
Articles