Renewal of the Church from the Perspective of Hans Küng

  • Damian Wąsek Pontifical University of John Paul II in Krakow
Keywords: Küng; Church; reform; renewal

Abstract

The article is an attempt to answer the questions: How to renew the Church? What means can a reformer use? On the basis of a book by H. Kung: The Council, Reform and Reunion, the author suggests that the link between divine and human elements in the Church causes a danger of deformation. That is why there is a constant need for renewal. The reform should follow four steps: (1) feeling pain because of the Church, (2) prayer for its intentions, (3) skilful criticism of errors, (4) prudent actions.

References

KAI. Doradcy papieża. W: http://info.wiara.pl/doc/1521253.Doradcy-papieza [dostęp: 30.04. 2013].

Kijas Z.: Rozwój dogmatów i jego kryteria. W: Teologia fundamentalna. T.5: Poznanie teologiczne. Red. T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Napiórkowski. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006 s.126-136.

Kongregacja Doktryny Wiary. Deklaracja na temat niektórych punktów doktryny teologicznej ks. prof. H. Künga. „Życie i Myśl” 30:1980 s.72-74.

Küng H.: Ciò che credo. Milano: Bur Rizzoli 2010.

Küng H.: Credo. Apostolskie wyznanie wiary objaśnione ludziom współczesnym. Warszawa: Wydawnictwo MARBA CROWN LTD 1995.

Küng H.: Nieomylny? Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 1995.

Küng H.: Sobór i zjednoczenie. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 1964.

Küng H.: Was ist Kirche? Freiburg: Verlag Herder KG 1967.

Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku. Red. J. Majewski, J. Makowski. Warszawa: Wydawnictwo „Więź” 2004 s.237n.

List pasterski biskupów zachodnioniemieckich w sprawie ks. prof. H. Künga, „Życie i Myśl” 30:1980 s. 79-81.

Majewski J.: Biskupi wołają o kolejny sobór. W: http://www.deon.pl/czytelnia/czasopisma/kontakt/art,10,biskupi-wolaja-o-kolejny-sobor.html [dostęp: 30.04.2013].

Napiórkowski A. A. OSPPE: Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja. Kraków: WAM 2012.

Rahner K.: Teologia i antropologia. W: tenże. Pisma wybrane. T.1. Kraków: WAM 2005 s.46–63.

Schillebeeckx E.: O katolickie zastosowanie hermeneutyki. „Znak” 1968 nr 169-170 s.978-981.

Skowronek A.: Hans Küng – rozmiłowany w swym Kościele nieustraszony jego krytyk. W: H. Küng. Credo. Apostolskie wyznanie wiary objaśnione ludziom współczesnym. Warszawa: Wydawnictwo MARBA CROWN LTD 1995 s.5-15.

Wąsek D.: Kościół a królestwo Boże we wczesnej eklezjologii Hansa Künga. W: Królestwo Boże a Kościół. Red. M. Chojnacki OCist, J. Morawa, A. A. Napiórkowski OSPPE. Kraków: Wydawnictwo Salwator 2012 s.205-224.

White M. J., Corcoran T.: Rebuilt: awakening the faithful, reaching the lost, and making Church matter. Ave Maria Press. Notre Dame, Ind. 2013.

Published
2021-02-04
Section
Articles