University Spiritual Threats

Keywords: spiritual life; spirituality; university; student; professor; science; threat; humanities; culture

Abstract

Originally, the role of the university was to create a community of professors and students, whose goal was to learn the truth and shape life according to it. The university’s paradigm included human personal development - intellectual, volitional, moral, emotional - culminating in spiritual life. Today, various processes can be observed that propose a change to this earlier model. They embrace man himself in a reductionist manner or strive to “use” the university for its own particular purposes. All this means that the spiritual development of human society, including thanks to university culture, he is often at risk. Thus, the spectrum of anti-intellectualism, anti-culture, anti-humanism and anti-religion appears on the horizon of history. Many contemporary authors see an unsafe process. This article is a proposal to name these threats and systematize them, as well as to search for answers to the disturbing modern signs of the times. The hermeneutic key to these considerations, however, is the understanding of man as a person conical in the image and likeness of the Personality of Godhead.

References

Bartnik Cz.S., Personalizm, Lublin 20083.

Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, Wrocław 2012.

„Człowiek w Kulturze” 21(2009-2010) [tytuł numeru: Jaka tożsamość uniwersytetu?].

Encyklopedia Katolicka, I-XX, Lublin 1985-2014.

Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Kraków 2013.

Frohlich M., Spirit, Spirituality, and Contemplative Method, „Mysterion” 12(2019), nr 2 (www.mysterion.it; zakładka: Rivista; dostęp: 10.02.2020).

Hancock C.I., Uniwersytet amerykański zdemaskowany, „Człowiek w Kulturze” (2009-2010), nr 21, s. 35-55.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio, Kraków 1999.

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Ex Corde Ecclesiae o uniwersytetach katolickich, w: tenże, Dzieła zebrane, t. IV [Konstytucje apostolskie, listy motu proprio i bulle, orędzia na światowe dni], Kraków 2007, s. 86-104.

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Sapientia christiana o uniwersytetach i wydziałach kościelnych, w: tenże, Dzieła zebrane, t. IV [Konstytucje apostolskie, listy motu proprio i bulle, orędzia na światowe dni], Kraków 2007, s. 15-31.

Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [Lublin, 9 czerwca 1987], w: tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979.1983. 1991.1995.1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997, s. 403-409.

Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem św. Anny [Warszawa, 3 czerwca 1979], w: tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979.1983.1991.1995. 1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997, s. 26-29.

Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata nauki [Lublin, 9 czerwca 1987], w: tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979.1983.1991.1995.1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997, s. 394-402.

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone z okazji sześćsetlecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego [Kraków, 8 czerwca 1997 r.], w: tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979.1983.1991.1995.1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997, s. 983-990.

Jareño Alarcón J., Jaka tożsamość uniwersytetu?, „Człowiek w Kulturze” 21(2009-2010), s. 5-16.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Krąpiec M.A., Człowiek, kultura, uniwersytet, Lublin 1982.

Krąpiec M.A., Uniwersytet, w: A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień (red.), O uniwersytecie. Wykłady otwarte imienia ojca profesora Mieczysława A. Krąpca OP, Lublin 2014, s. 50-66.

Krzyszowski Z., Uniwersytet, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIX, 1360-1361.

Lee C.S., Mapping the Sacred Spaces of the City, „Mysterion” 12(2019), nr 2, s. 335-337 (www.mysterion.it; zakładka: Rivista; dostęp: 10.02.2020).

Majeran R., Stanowiska Tomasza z Akwinu i Wilhelma Ockhama wobec zagadnienia: czy teologia jest nauką, w: W. Sajdek (red.), Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, Lublin 2005, s. 181-208.

Markowski M., Artes liberales, w: Encyklopedia Katolicka, t. I, 956.

Maryniarczyk A., Duma T., Stępień K. (red.), O uniwersytecie. Wykłady otwarte imienia ojca profesora Mieczysława A. Krąpca OP, Lublin 2014.

Misiurek J., Teologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nurty – osoby – osiągnięcia, Lublin 1999.

Müller G.L., La scienza della confessione e della prassi della fede, „La Gregoriana” 18(2013), nr 45, s. 6-9.

„Mysterion” 12(2019), nr 2 [Metodologie in evoluzione – Evolving Methodologies, w: www.mysterion.it (dostęp: 10.02.2020)].

Nota Kongregacji Nauki Wiary na Rok Wiary [Watykan, 7 I 2012 r.], w: Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, Wrocław 2012, 27-48.

Rechowicz M. (red.), Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1969.

Root A., Duchowe życie psów, Białystok 2019.

Sajdek W. (red.), Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, Lublin 2005.

Sawicki S., O uniwersytecie katolickim, Lublin 2015.

Sawicki S., O uniwersytecie katolickim – zarys modelu, Lublin 2015.

Sawicki S., 100 lat uniwersytetu katolickiego w Lublinie. Zamierzenia i wyzwania, Lublin 2018.

Scruton R., Koniec uniwersytetu, „Ethos” 28(2015), nr 1(109), s. 53-63.

Świerzawski W., „Idźcie i nauczajcie”. Uniwersytet w życiu Kościoła, Sandomierz 1996.

Wielgus S., Bogu i ojczyźnie. Uniwersyteckie przemówienia i listy, [t. I], Lublin 1996.

Wielgus S., Bogu i ojczyźnie. Uniwersyteckie przemówienia i listy 1996-1998, [t. II], Lublin 1999.

Wielgus S., Historyczne koncepcje i paradygmaty uniwersytetu oraz jego model na dziś i na jutro, Lublin 2009.

Published
2020-06-24
Section
Articles