The Spiritual Director as a Discerning Person. A Study Based on Contemporary Italian Theological Literature

  • Jan K. Miczyński The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology

Abstract

[Abstrakt tylko w j. polskim / Abstract only in Polish]

Il direttore spirituale come persona discernente. Studio sulla base della moderna letteratura teologica italiana

Szczególnym miejscem rozeznawania duchowego jest kierownictwo duchowe, które należy rozumieć jako pomoc w stawaniu się dojrzałym w wierze, w otwieraniu się na działanie Ducha Świętego. Celem jest rozwój człowieka, czyli stawanie się podobnym do Jezusa Chrystusa. Kierownictwo duchowe może być również definiowane jako przekazywanie wiary przez osobę podejmującą się funkcji kierownika duchowego. Celem jest pozwolenie, aby w osobie kierowanej wzrastał Chrystus. W świetle Mt 28, 19 sprawowanie kierownictwa jest wpisane w strukturę hierarchiczną Kościoła. Przedmiotem rozeznawania w sakramencie pokuty winno być odkrywanie sposobu udzielania się Boga, a także Jego woli. Kierownik winien nieustannie zwracać uwagę na harmonijny wzrost modlitwy i pokory u penitenta, biorąc pod uwagę i rozumiejąc wszystkie zdolności osoby kierowanej, jej słabości oraz łaski udzielane przez Ducha Świętego.

References

Bernard Ch. A.:L'aiuto personale spirituale, Roma: Edizioni Rogate 1985.

Cargnel A.,ed.: La direzione spirituale oggi: atti della Quattro giorni assistenti dell' A.C. di Milano, Milano: Àncora 19983.

Costa M.: Direzione spirituale e discernimento, Roma: Edizioni ADP 1993.

Frattellone R.:La direzione spirituale oggi. Una proposta di ricomprensione, Torino: Società Editrice Internationale 1996.

Gabriele di S.MariaMaddalena: Direction spirituelle, in Aa.Vv., Dictionnaire de Spiritualità. Ascetique et Mistique, Paris 1937-1995, vol. III, 1173-1194.

GiovanniPaolo II: Il sacerdote ministro del sacramento della penitenza, „Notitiae” 31(1995), 93.

Martini C. M.:La direzione spirituale nella vita e nel ministero del prete, Milano 1984, 123.

RuizJurado M.:Il discernimento spirituale, Torino: Edizioni San Paolo 1997.

Struś J.:Direzione spirituale, in E.Ancili (ed.), Dizionario enciclopedico di spiritualità, vol. I, Roma: Città Nuova 1995, 794.

Published
2021-01-13
Section
Articles