The Faith of the Priest and His Spiritual Maturity

  • Jan K. Miczyński The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: spirituality; priest; faith; maturity

Abstract

The maturity of the priests’ faith is closely related to his spiritual maturity, and his conscious participation in the Priesthood of Jesus Christ. In his relation to Jesus, the priest defines his identity, develops his bonds with God the Father and the Holy Spirit – that is with the Trinitarian God. Following Christ, the priest loves the community of the Church and all the people, as those for whom Christ died. The spiritually mature priest is capable of spiritual recognition to distinguish the inspiration of the Holy Spirit from the Satanic influences in his own heart, in the world and in the Church. Coming along the path of the faith means one has to trust and love God more and more, and accept the need for continuous growth.

References

Bartnik Cz. S., Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2003.

Bartnik Cz. S., Personalizm, Lublin 2000.

Goya B.,Psicologia e vita spirituale. Sinfonia a due mani, Bologna 2001.

Huenermann W., Święty i diabeł, tłum. J. E. Bielecki, Kraków 19984.

Wyszyński Stefan, List do moich kapłanów. Część pierwsza: Wspólnie z Trójcą Świętą, Paris: Éditions du Dialoque 1969;

Wyszyński Stefan, List do moich kapłanów. Część druga: Wspólnie z Kościołem, Paris: Éditions du Dialoque 1969;

Wyszyński Stefan, List do moich kapłanów. Część trzecia: Wspólnie z moim biskupem, Paris: Éditions du Dialoque 1969.

Kniotek F., Modzelewski Z., Szumska D. (red.), Prymas Tysiąclecia, Paryż 1982.

Le curé d'Ars. Sa pensée – son cœur, Paris 2000.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1995.

Scupoli W., Walka duchowa, tłum. A. Dudzińska-Facca, Poznań 2002.

Słomka W., Duchowość kapłańska, Lublin 1996.

Pontyfikał Rzymski. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, Katowice 19992.

Published
2021-01-13
Section
Articles