Human Dignity as a Source of Educational Goals and School Tasks

Main Article Content

Krystyna Chałas

Abstract

Personal dignity is a given value. It determines the value of a human being as a person. Personal dignity is a task for people. It is an obtained value which can be lost. It is based on morally valuable activities. Personal and personality dignity are integrated with rationality—wisdom, freedom, responsibility—important qualities of a person. This integration generates specific educational goals and tasks for the school. Their implementation ensures integral development and integral education.

Article Details

Section
Articles

References

Chałas, K., Łobacz, M. (2020). Przymioty osoby ludzkiej – edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Chlewiński, Z., Zaleski, Z. (1989). Godność. W: L. Bieńkowski i in. (red.), Encyklopedia katolicka (t. 5, kol. 1231-1232). Lublin: Towarzystwo Naukowe.
Encyklopedia popularna PWN (2010). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hildebrand von, D. (1982). Fundamentalne postawy moralne. W: D. von Hildebrand, J. A. Kłoczowski OP, J. Paściak OP, J. Tischner (red.), Wobec wartości (s. 14-52). Poznań: Wydawnictwo W drodze.
Jedliński, R. (2020). Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2000.
Kaczorowski, B. (red.) (2004). Leksykon PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kalinowski, M. (2020). Formowanie wewnętrzne człowieka o dojrzałej duchowości głównym zadaniem Uniwersytetu Katolickiego. „Europa Christi”, nr 33 (dodatek Fundacji „Myśląc Ojczyzna”, 25 października 2020), s. IV.
Kozielecki, J. (1977). O godności człowieka. Warszawa: Czytelnik 1977.
Lekka-Kowalik, A. (2016). Godność podmiotów edukacji. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 384). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen.
Łabocki, M. (2002). Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Mariański, J. (2016). Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość. Studium interdyscyplinarne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Mariański, J. (2017). Godność ludzka – wartość ocalona. Studium socjopedagogiczne. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
Mazurek, F. J. (2001). Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Nowak, M. (2016). Mądrość. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 572). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen.
Podrez, E. (1993). Godność człowieka. W: W. Piwowarski (red.), Słownik katolickiej nauki społecznej (s. 54-55). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Stępień, K. (2016). Godność osobowa. W: K. Chałas, A Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 377-378). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen.
Szostek, A. (1989). Wokół godności, prawdy, miłości. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Wojtyła, K. (1994). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.