Teacher’s Genuineness and Passion as Determinants of Student Development. Inspiration Drawn from the Biography of Anna Nagórska (1882-1963). From the Perspective of the Study of the Teacher’s Profession

Main Article Content

Lucyna Dziaczkowska

Abstract

This paper discusses the issue of supporting student development from the perspective of teachers’ traits, including genuineness, lifelong interests, and passion for life and development. Based on the threads taken from the biography of Anna Nagórska – teacher, poet, and organiser of cultural events – the author attempts to reconstruct specific “good practices” in the teachers’ work. In order to extend the discussion beyond historical deliberations, the paper also includes questions (and attempts to provide answers) on the possibility and effectiveness of applying similar practices in contemporary schools.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Lucyna Dziaczkowska, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Science

Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL – Katedra Pedagogiki Porównawczej i Filozofii Wychowania, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin

References

Branicki, W. (2016). Autentyczność osobowa a medialność. Warszawa: NOMOS.
Czerepaniak-Walczak, M. (2015). Pasja jako źródło i efekt emancypacji. W: M. Dudzikowa, M. Nowak (red.), O pasjach cudzych i własnych – profesorowie (s. 53-68). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Dąbrowski, K. (1988). Pasja rozwoju. Warszawa: SOW ZSP „Alma-Press”.
Jasińska, K. (1996). Autentyczność a bycie moralnie dobrym. W: H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński (red.), Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (s. 195-203). Toruń: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.
Jaworska, S. (oprac.) (2008). Żyje w naszej pamięci i sercach. Tarnów–Radna Góra: Zgromadzenie sióstr św. Józefa.
Kazio-Kłyszowa, H. (2010). Na obrzeżach i w centrum świata. Opowieść o Annie Nagórskiej. Lublin: Gaudium.
Kozielecki, J. (1987). Edukacja poza nudą i lękiem. Odra 10, s. 13-16.
Mounier, E. (1998). Osoba – osobowość – jednostka. W: S. Wołoszyn (red.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. Tom III. Księga druga (s. 128-132). Kielce: Dom Wydawniczy „Strzelec”.
Sęk, H. (1994). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Społeczne i podmiotowe uwarunkowania. W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej (s. 325-343). Poznań–Toruń: Edytor.
Stróżewski, W. (2013). Logos, wartość, miłość. Kraków: Znak.