The Ethos of Work in Life and Works of Adam (Father Jacek) Woroniecki and Kazimiera (Sister Marta) Wołowska

Main Article Content

Lucyna Dziaczkowska

Abstract

The presented text tries to answer the question: What kind of work ethos was confirmed by the life and actions of Adam Woroniecki (father Jacek, Dominican monk) and Kazimiera Wołowska (sister Marta, sister of the Immaculate Conception)? Solving this problem in the contents of the article, the following points were raised: Work ethos as the subject of pedagogical research; Childhood and youth of Adam Woroniecki and Kazimiera Wołowska as the time of preparation for choosing the life paths; Implementing monastic vocations as fulfilment of the Christian ethos of work; The testimony of life as the essence of practicing the Christian ethos of work by father Jacek and sister Marta.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Lucyna Dziaczkowska, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Science

Lucyna Dziaczkowska, PhD, Hab., an associate professor KUL, Department of Comparative Pedagogy and Philosophy of Education, Catholic University of Lublin John Paul II

References

Aleksander, Z., Bauman, T., Rutkowiak, J. (1993). Etos nauczycieli jako zapoznana problematyka pedeutologiczna. W: A.A. Kotusiewicz, H. Kwiatkowska, W.P. Zaczyński (ed.), Pedeutologia. Badania i koncepcje metodologiczne (p. 45–51). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Błogosławiona siostra Marta Wołowska, niepokalanka. Boża kobieta do zadań specjalnych [Blessed Marta Wołowska, sister of the Immaculate Conception. God’s woman for special tasks] (2018). Folder. Szymanów: Archiwum Sióstr Niepokalanek.
Chmielewski, M. (2012). Niepokalańskie mistyczki: bł. Marcelina i bł. Marta. W: M. Chmielewski (ed.), Błogosławiona Lublinianka Marta Wołowska (1879–1942) – świadek wiary (p. 117–150). Lublin: Wydawnictwo Polihymnia sp. z o.o.
Chwedoruk W. CSIC (2012). Niebo w ogniu. W: M. Chmielewski (ed.), Błogosławiona Lublinianka Marta Wołowska (1879–1942)—świadek wiary (p. 15–18). Lublin: Wydawnictwo Polihymnia sp. z o.o.
Delsol, C. (2003). Esej o człowieku późnej nowoczesności. Transl. M. Kowalska. Kraków: Znak.
Filipek, B. CSIC (2015). Ku niepodległej. Wiry wojenne w klasztorach Niepokalanek—przez Szymanów, Jarosław, Nowy Sącz do Maciejowa z bł. Martą Wołowską. Maszynopis. Szymanów: Archiwum Sióstr Niepokalanek.
Gromkowska-Melosik, A. (2003). Pedagogika ekologiczna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (ed.). Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1 (p. 425–435). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hessen, S. (1997). Podstawy pedagogiki. Warszawa: Żak.
Kapias M., Polok, G. (2014). Etos pracy w perspektywie badań longituidalnych nad preferencjami aksjologicznymi studentów UE Katowice. Studia Ekonomiczne, 187, 156–170.
Kosyra-Cieślak, M., Szymczak, R. (2004). Poszłam siać do Polski… i wzeszło. 150 lat pracy Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, t. 1. Szymanów: Siostry Niepokalanki.
Misiurek, J. (2006). Bóg jest duchem—duchowość człowieka najbliższa Boga. W: M.L. Niedziela OP (ed.), Sługa Boży ojciec Jacek Woroniecki uczy (p. 41–50). Warszawa: Gaudium.
Łubieńska, A. CSIC (1963). Wspomnienia o s. Marcie [Wołowskiej] i Maciejowie. Szymanów: Archiwum Sióstr Niepokalanek.
Niedziela, M.L. OP (2011). Próba biografii Jacka Woronieckiego OP. Lublin: Gaudium.
Niedziela, M.L. OP (2006). Kalendarium I. Życie i działalność ojca Jacka Woronieckiego. W: tenże (ed.), Sługa Boży ojciec Jacek Woroniecki uczy (s. 11–38). Warszawa: Gaudium.
Ossowska, M. (1986). Ethos rycerski i jego odmiany. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Strasburger, A. CSIC (2012). Znałam błogosławioną… Rys biograficzny siostry Marty Wołowskiej. W: M. Chmielewski (ed.), Błogosławiona Lublinianka Marta Wołowska (1879–1942)—świadek wiary (p. 19–82). Lublin: Polihymnia sp. z o.o.
Wojtyła, K. (1986). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Woroniecki, J. OP (1995). Katolicka etyka wychowawcza, t. 2, part 2. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Woroniecki, J. OP (1921). Rola czynników moralnych w społecznym życiu ziemian. W: Zadania i obowiązki ziemiaństwa. Referaty wygłoszone na zebraniu Związku Ziemian (p. 6–24). Warszawa: Wydawnictwo Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich.
Zagrajek, A. CSIC (2005). Bł. Marta Wołowska (1879–1942)—rys biograficzny. W: M. Chmielewski (ed.), Bł. Marta Wołowska (1879–1942)—sylwetka duchowa. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej, KUL, 12 czerwca 2003 r. (p. 19–46). Lublin: Polihymnia sp. z o. o.