PRAKTYCZNY WYMIAR REALIZACJI WSPÓLNOTOWEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI (2007-2013/2014-2020)

Redaktor naukowy: Artur Jan Kukuła
Autorzy: L. Jańczuk, A.J. Kukuła, J. Sierak, M. Miszczuk, B. Kawałko, A. Jakubowski, U. Bronisz, A. Miszczuk, S. Mrozowska

Opublikowane: 2017-09-29