• Tom 11(47) Nr 1 (2019)

  UKRAINA W OTOCZENIU MIĘDZYNARODOWYM: DIAGNOZA – ZAGROŻENIA – PERSPEKTYWY

  Redaktor naukowy: Andrzej Gil
  (Autorzy: A. Gil, M. Mróz, A. Legucka, A. Drzewiczki)

 • Tom 10(46) Nr 3 (2018)

  Redaktor naukowy: Tomasz Stępniewski

 • Tom 10(46) Nr 2 (2018)

  WIELOASPEKTOWE SPOJRZENIE NA OJCOSTWO

  Redaktor naukowy: Małgorzata Szyszka
  Autorzy: Małgorzata Szyszka,  Mariola Bieńko,  Tomasz Sosnowski, Karol Konaszewski,  Justyna Szulich-Kałuża,  Zdzisław Jancewicz

 • Tom 10(46) Nr 1 (2018)

  STRATEGIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC WYZWAŃ GLOBALNYCH

  Redaktor naukowy: Beata Piskorska

 • Tom 9(45) Nr 4 (2017)

  SOCJOLOGIA LITERATURY

  Redaktor naukowy: Paweł Ćwikła

 • Tom 9(45) Nr 3 (2017)

  PRAKTYCZNY WYMIAR REALIZACJI WSPÓLNOTOWEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI (2007-2013/2014-2020)

  Redaktor naukowy: Artur Jan Kukuła
  Autorzy: L. Jańczuk, A.J. Kukuła, J. Sierak, M. Miszczuk, B. Kawałko, A. Jakubowski, U. Bronisz, A. Miszczuk, S. Mrozowska

 • Tom 9(45) Nr 2 (2017)

  STAROŚĆ I STARZENIE SIĘ W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNEJ

  Redaktor naukowy: Monika Adamczyk
  Autorzy: K. Jurek, B. Doberowolska, C. Bru Ronda, M. Alesón-Carbonell, E. Kramkowska, A. Betlej, K. Leśniak-Moczuk, M. Adamczyk, A. Lamb, I. Funnell

 • Tom 9(45) Nr 1 (2017)

  ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM

  Redaktor naukowy: Lech Jańczuk
  Autorzy: A.J. Kukuła, A. Sztando, L. Jańczuk, M. Miszczuk

 • Tom 8(44) Nr 4 (2016)

  METODOLOGIA JAKOŚCIOWA: TEORIE, PARADYGMATY, BADANIA
  Redaktor naukowy: Wioletta Szymczak

 • Tom 8(44) Nr 3 (2016)

  UNIA EUROPEJSKA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI: W KIERUNKU NOWEGO MODELU I TOLERANCJI?
  Redaktor naukowy: Andrzej Podraza

  Autorzy: M. Stolarczyk, J. Węc, A. Podraza, Z. Czachór, M. Kleinowski, J. Czaputowicz

 • Tom 8(44) Nr 2 (2016)

  MIGRACJA ZAROBKOWA CZYNNIKIEM ZMIAN WSPÓŁCZESNEJ RODZINY POLSKIEJ
  Autorzy: W. Danilewicz, J. Młyński, J. Plewko, S. Trusz, J. Gorbaniuk, E. Kramkowska, M. Szyszka

 • Tom 8(44) Nr 1 (2016)

  QUASI-PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
  Autorzy: A. Legucka, R. Czachor, I. Lyubashenko, W. Grabowski

 • Tom 7(43) Nr 4 (2015)

  PRAWA CZŁOWIEKA W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNEJ
  (autorzy artykułów: H. Waśkiewicz, A. Sulikowski, J. Podczaszy, M.D. Adamczyk, J. Srokosz, A. Potasińska, M. Budyn-Kulik, P. Zamelski, K. Lendzion, C.J. Cyberski)

 • Tom 7(43) Nr 3 (2015)

  KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE W OKRESIE WYBORCZYM. POLSKIE KAMPANIE WYBORCZE 2014 ROKU
  Redaktor naukowy: A. Łukasik-Turecka
  (autorzy artykułów: M. Nieć, W. Wojtasik, Sz. Ossowski, I. Podobas, A. Łukasik-Turecka)

 • Tom 7(43) Nr 2 (2015)

  KSIĘGA PAMIATKOWA OFIAROWANA KSIĘDZU PROFESOROWI JANUSZOWI MARIAŃSKIEMU

 • Tom 7(43) Nr 1 (2015)

  REGION AZJI CENTRALNEJ: BEZPIECZEŃSTWO, GOSPODARKA, POLITYKA, HISTORIA
  (autorzy artykułów: T. Stępniewski, P. Plenta, A. Wierzbicki, A. Gil, K. Kozłowski, M. Rozenek)

 • Tom 6(42) Nr 4 (2014)

  TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ NAD WIEDZĄ
  (autorzy artykułów: Magdalena Lipnicka, Jef C. Verhoeven, Mariusz Zemło, Agnieszka Karpińska, Agnieszka Marek, Tomasz Peciakowski)

##common.pagination##