• Tom 8(44)
  Tom 44 Nr 2 (2016)

  MIGRACJA ZAROBKOWA CZYNNIKIEM ZMIAN WSPÓŁCZESNEJ RODZINY POLSKIEJ
  Autorzy: W. Danilewicz, J. Młyński, J. Plewko, S. Trusz, J. Gorbaniuk, E. Kramkowska, M. Szyszka

 • Tom 8(44)
  Tom 44 Nr 1 (2016)

  QUASI-PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
  Autorzy: A. Legucka, R. Czachor, I. Lyubashenko, W. Grabowski

 • Tom 7(43)
  Tom 43 Nr 4 (2015)

  PRAWA CZŁOWIEKA W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNEJ
  (autorzy artykułów: H. Waśkiewicz, A. Sulikowski, J. Podczaszy, M.D. Adamczyk, J. Srokosz, A. Potasińska, M. Budyn-Kulik, P. Zamelski, K. Lendzion, C.J. Cyberski)

 • Tom 7(43)
  Tom 43 Nr 3 (2015)

  KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE W OKRESIE WYBORCZYM. POLSKIE KAMPANIE WYBORCZE 2014 ROKU
  Redaktor naukowy: A. Łukasik-Turecka
  (autorzy artykułów: M. Nieć, W. Wojtasik, Sz. Ossowski, I. Podobas, A. Łukasik-Turecka)

 • Tom 7(43)
  Tom 43 Nr 2 (2015)

  KSIĘGA PAMIATKOWA OFIAROWANA KSIĘDZU PROFESOROWI JANUSZOWI MARIAŃSKIEMU

 • Tom 7(43)
  Tom 43 Nr 1 (2015)

  REGION AZJI CENTRALNEJ: BEZPIECZEŃSTWO, GOSPODARKA, POLITYKA, HISTORIA
  (autorzy artykułów: T. Stępniewski, P. Plenta, A. Wierzbicki, A. Gil, K. Kozłowski, M. Rozenek)

 • Tom 6(42)
  Tom 42 Nr 4 (2014)

  TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ NAD WIEDZĄ
  (autorzy artykułów: Magdalena Lipnicka, Jef C. Verhoeven, Mariusz Zemło, Agnieszka Karpińska, Agnieszka Marek, Tomasz Peciakowski)

 • Tom 6(42)
  Tom 42 Nr 3 (2014)

  SZANSE I WYZWANIA EUROPEJSKIEJ POLITYKI MIGRACYJNEJ W XXI WIEKU
  (autorzy artykułów: Andrzej Szabaciuk, Janusz Balicki, Monika Banaś, Magdalena Lesińska, Andrzej Gil, Andrzej Szabaciuk, Marta Janus-Falkowska)

 • Tom 6(42)
  Tom 42 Nr 2 (2014)

  KAPITAŁ SPOŁECZNY – TEORIA I PRAKTYKA
  (autorzy artykułów: A. Śliz, M.S. Szczepański, K. Kubala, M. Adamczyk)

 • Tom 6(42)
  Tom 42 Nr 1 (2014)

  DORADZTWO POLITYCZNE - TEORIA I PRAKTYKA
  (autorzy artykułów: S. Wójcik, M. Kolczyński,  W. Peszyński, A.M. Zaręba, M. Marczewska-Rytko, A. Łukasik-Turecka, M. Adamik-Szysiak, A. Turska-Kawa)

 • Tom 5(41)
  Tom 41 Nr 4 (2013)
 • Tom 5(41)
  Tom 41 Nr 3 (2013)

  WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO
  (autorzy artykułów: W. Kitler, M. Pietraś, M. Czuryk, W. Gizicki, B. Piskorska, P. Olszewski, A. Chojan)

  KNOWLEDGE AND MEDIA IN FORMING THE PUBLIC SPHERE (WIEDZA I MEDIA W KSZTAŁTOWANIU SFERY PUBLICZNEJ)
  (autorzy artykułów: A. Jabłoński, ks. J. Szymczyk)

 • Tom 5(41)
  Tom 41 Nr 2 (2013)
 • Tom 5(41)
  Tom 41 Nr 1 (2014)

  ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

 • Tom 4(40)
  Tom 40 Nr 4 (2012)

  SOCJOLOGICZNA PERSPEKTYWA PROCESOW KSZTAŁTOWANIA ŻYCIA SPOŁECZNEGO

 • Tom 4(40)
  Tom 40 Nr 3 (2012)

  PARLAMENTARNA KAMPANIA WYBORCZA Z PERSPEKTYWY ROKU. UJĘCIE MARKETINGOWE

 • Tom 4(40)
  Tom 40 Nr 2 (2012)

  KULTURA I INSTYTUCJE
  UNIA EUROPEJSKA, MIGRACJE

 • Tom 4(40)
  Tom 40 Nr 1 (2012)

  JUBILEUSZ 80-LECIA URODZIN KSIĘDZA PROFESORA STANISŁAWA KOWALCZYKA

 • Tom 3(39)
  Tom 39 (2011)
 • Tom 2(38)
  Tom 38 (2010)

  Pamięci Księdza Profesora Franciszka Jana Mazurka

 • Tom 1(37)
  Tom 37 (2009)
 • Tom 36 Nr 3 (2008)

  EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

 • Tom 36 Nr 1 (2008)

  SOCJOLOGIA, KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA, POLITOLOGIA

 • Tom 35 Nr 3 (2007)

  EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

26-50 of 106