ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM

Redaktor naukowy: Lech Jańczuk
Autorzy: A.J. Kukuła, A. Sztando, L. Jańczuk, M. Miszczuk

Opublikowane: 2017-03-31