Foundations of Personal Mystagogy in Catechesis

  • Piotr T. Goliszek The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: person; personalism; relation; communication; community; catechesis; faith; education; initiation; mystagogy; mystery

Abstract

Mystagogy is a profound catechetical introduction into the mysteries of faith and into the incomprehensible mystery of God. Initiation is a special function that the Church performs through catechesis. It is mainly connected with the sacraments of Christian initiation; catechesis facilitates the understanding, and educates to the reception, of all the sacraments, introducing into the understanding and life of the Church, into the liturgy and prayer that supports the process of initiation. Christian initiation is a dynamic and personal event and as such it also requires introduction into the personal mystery. It is an introduction to the mystery of humanity; a formation to the true and profound human life. The introduction of the catechised into the personal mystery protects against the institutional and functional treatment of the Church, liturgy, the sacraments, and prayer. Mystagogy, therefore, is an introduction to the depths of God's worship and to the mystery of humanity.

References

Balthasar, Hans Urs von. Teologika. Prawda świata. Vol. 1. Transl. J. Zychowicz. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004.

Barth, Grzegorz. Hermeneutyka osoby. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Bartnik, Czesław S. Dogmatyka katolicka. Vol. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.

Benedykt XVI. Wsłuchiwać się z całym Kościołem w słowo i wolę Chrystusa. Homily delivered during the inauguration of the pontificate, Rome 24.05.2005 [online] [access: 12.12. 2015]. Available online at:<http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/inaug_piotra_24042005.html>.

Blachnicki, Franciszek. Chrystus Sługa światłem Kościoła. Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie, 2007.

Blachnicki, Franciszek. “Duch Święty a sakramenty.” In: idem. Oblicza Ducha, 120-127. Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie, 2009.

Blachnicki, Franciszek. “Zasady personalistycznej koncepcji katechezy.” In: Katechetyka fundamentalna. Pisma Katechetyczne. Vol. 2. Ed. M. Marczewski, R. Murawski, K. Misiaszek, 124-130. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2006.

Daniélou, Jean. Trójca Święta i tajemnica egzystencji. Transl. M. Tarnowska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1994.

Derdziuk, Andrzej. “Chrystocentryzm personalistyczny,” Roczniki Teologii Moralnej 1(59):2009, 41-45.

Finke, Marian. “Odnowa katechetyczna. Zarys katechetyki kerygmatycznej.” In: Pod tchnieniem Ducha Świętego. Współczesna myśl teologiczna. Ed. idem, M. Finke, Cz.S. Bartnik, 559-590. Poznań−Warszawa−Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1964.

Gacka, Bogumił. Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2010.

Hołub, Grzegorz. “Osoba ludzka: pomiędzy paradoksem a wieloaspektowością istnienia.” In: Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka. Ed. P.S. Mazur, 185-205. Kraków: “Ignatianum,” Wydawnictwo WAM, 2012.

Jagodziński, Marek. “Komunijna antropologia maryjna.” In: idem. Antropologia komunijna. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

John Paul II. Apostolic Exhortation Catechesi Tradendae, 16 October 1979.

Kostur, Marek A. “Osoba a wychowanie. Ujęcie z perspektywy personalistycznej.” In: W kręgu inspiracji personalizmu etycznego. Ed. P. Duchliński, 301-317. Kraków: “Ignatianum,” Wydawnictwo WAM, 2012.

Mąkosa, Paweł. “Maryja wzorem dobroci i miłości dla chrześcijanina.” In: Miłość na nowo odkryta. Ed. W. Przygoda, J. Karbownik, 101-112. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, 2007.

Murawski, Roman. “Katecheza jako głoszenie Chrystusa.” Ateneum Kapłańskie 29(1997), 66-76.

Panuś, Tadeusz. Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji. Studium w świetle Ramowego Programu Katechizacji funkcjonującego w latach 1971-2001. Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2001.

Ratzinger, Joseph – Benedykt XVI. Święto wiary. O teologii mszy świętej. Transl. J. Merecki. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2006.

Ratzinger, Joseph. Sakrament i misterium. Teologia liturgii. Transl. A. Głos. Kraków: Wydawnictwo AA, 2011.

Ratzinger, Joseph. “Znaczenie osoby w teologii.” Personalizm 8(2005), 33-48.

Scola, Angelo. Osoba ludzka. Antropologia teologiczna. Transl. L. Balter. Poznań: Pallottinum, 2005.

Styczeń, Tadeusz. Objawiać osobę. Lublin: TN KUL, 2013.

The Congregation for Clergy. General Directory for Catechesis. Poznań: Pallottinum, 1998.

The Second Vatican Council. Lumen Gentium, 21 December 1964.

Valverde, Carlos. Antropologia filozoficzna. Transl. G. Ostrowski. Poznań: Pallottinum, 1998.

Zając, Marian. Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2005. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

Published
2020-02-17
Section
Articles