The Personalistic Current in Religious Education

  • Piotr T. Goliszek The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: person; catechesis; personalizm; catechetics; method

Abstract

The personalistic profiling of the catechetic didactics puts the category of "person” in the core of its teaching methodology, and of its all educative and initiation efforts. This approach to religious education also adopts personalistic understanding of the Revelation and the faith, thanks to which religious education builds a community of people united around the Person of Jesus Christ. This community allows for the unique form of dialogue between God and man. The nature of this dialogue is soteriological: the personal worlds of God and man overlap, which allows man to cling fully – as a person and as an existence – to the redeeming Truth – Jesus Christ. In its personalistic dimension, religious education serves man in the reality and of his/her existence. It leads to a personal communion with Christ, it supports man on his/her path towards self-comprehension and self-development, which makes man self-realize him/herself as a person, makes him/her grow and thrive.

References

Bagrowicz J.: Godność osoby fundamentem wychowania. W: Wychowanie personalistyczne. Red. F. Adamski. Kraków: Wydawnictwo WAM 2005 s. 179-212.

Bagrowicz J.: Wychowanie personalistyczne w chrześcijaństwie. W: Personalizm polski. Red. M. Rusecki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 s.335-375.

Blachnicki F.: Personalistyczna koncepcja katechezy. „Studia Theologica Varsaviensia” 5:1967 nr 2 s. 31-65.

Dec I.: Specyfika poznania religijnego – podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania przekazu katechetycznego. W: Kościół katechizujący i katechizowany. Red. I. Dec. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2003 s. 57-71.

Goliszek P. T.: Personalistyczna tożsamość katechetyki. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 8 s. 27-39.

Janikula G.: Personalistyczna koncepcja katechezy według ks. Franciszka Blachnickiego. W: Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego. Red. R. Buchta. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2009 s. 136-153.

Rusiecki M.: Osoba ludzka wobec wartości w świetle chrześcijańskiego wychowania. W: Antropologiczna pedagogika ogólna. Red. M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak. Lublin: Gaudium 2010 s. 233-245.

Stala J.: Zasada personalizmu u podstaw katechezy specjalnej. „Roczniki Teologiczne” 43:2006 z. 8 s. 109-123.

Szudra A., U z a r K.: Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

Published
2021-01-29
Section
Articles