The Catechetical Significance of the Polish Marian Path in the Context of Erroneous Contemporary Anthropologies

  • Marian Zając The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: catechesis, Marian Way, erroneous anthropology

Abstract

All Polish catechisms and textbooks for teaching religion after the Council's renewal contain numerous Marian references. We are also a nation in which devotion to Mary is an obvious phenomenon with a significant degree of intensity. There is also a justified theory that Poles are maintaining a high level of religion in European conditions thanks to Marian pedagogy. This, however, obliges us to make a deeper reflection. The current position of the Church's Teaching Office is the verification point for the Polish model of Marian catechesis. This publication is about answering the question whether education through catechesis on being a disciple of Christ and a genuinely committed member of the Church can make use of the principle functioning in catechesis: look at Mary, the Mother of Jesus, because in her you will find help in living your Christian vocation.

In a time when false anthropologies are dominating, like denying the existence of God and the need for religion, and fundamental rules of sociallife and moral principles are being questioned, reference to a stable point in the Christian life seems to be really necessary. The pattern of combining a dignified life with fidelity to the Gospel’s principles according to the Marian Way can still be a strong foundation of catechetical communication.

References

Bartnik Cz., Matka Boża, Lublin 2003.

Benedykt XVI, «Tak» dla życia, «tak» dla miłości i «tak» dla pragnień obecnych w sercu nas wszystkich. 16 kwietnia – Waszyngton. Spotkanie z biskupami, „L'Osservatore Romano” (wyd. polskie) 5(2008), s. 41.

Benedykt XVI, Bądźmy świadkami tej wiary, nadziei i miłości, których uczył nas św. Jan Paweł II. 29 III – Homilia podczas Mszy św. w 5. rocznicę śmierci Jana Pawła II, „L'Osservatore Romano” (wyd. polskie) 6(2010), s. 37-38.

Benedykt XVI, Bóg ratuje nas podczas życiowych burz. 7 sierpnia – Castel Gandolfo, „L'Osservatore Romano” (wyd. polskie) 10-11(2011), s. 51-52.

Benedykt XVI, Eucharystia szkołą miłości i solidarności, 25 maja, „L'Osservatore Romano” (wyd. polskie) 7-8(2008), s. 42.

Benedykt XVI, List o przyczynach kryzysu Kościoła, Kraków 2019.

Benedykt XVI, Nowe i kreatywne języki, pozwalające prowadzić dialog ze wszystkimi. 13 XI – Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady Kultury, „L'Osservatore Romano” (wyd. polskie) 1(2011), s. 27.

Benedykt XVI, Raban Maur. 3 czerwca, „L'Osservatore Romano” (wyd. polskie) 9(2009), s. 44.

Benedykt XVI, Ten, kto zna Boga, miłuje bliźniego. 13 września – Castel Gandolfo, „L'Osservatore Romano” (wyd. polskie) 11-12(2009), s. 46.

Benedykt XVI, Zachowujcie i pogłębiajcie waszą wiarę. 26 maja – Warszawa. Homilia podczas Mszy św. na placu Piłsudskiego, „L'Osservatore Romano” (wyd. polskie) 6-7(2006), s. 22-24.

Bissoli C., Katecheza i Biblia, tłum. S. Jaśkiewicz, S. Wieczorek, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2002, nr 1, s. 23-41.

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio sui pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti, Città del Vaticano 9 kwietnia 2002. Wyd. polskie: Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, tłum. J. Sroka, Poznań 2003.

II Polski Synod Plenarny, Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, nr 51, s. 274.

Dulles A., Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, tłum. A. Nowak, Kraków 2003.

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Christus vivit do młodych i całego Ludu Bożego, wyd. polskie, Kraków 2019.

Guerriero E., Świadek prawdy, Kraków 2018.

Hienzenberger G., Nedomansky O., Księga objawień maryjnych od I do XX wieku, tłum. K. Górski, B. Kujawa, Warszawa 2003.

Jan Paweł II, Homilia na zamknięcie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Serce Chrystusa zawsze otwarte dla wszystkich (6 stycznia 2001 r.), w: Jan Paweł II, Wskazania na trzecie tysiąclecie, red. C. Drążek, Kraków 2005, s. 378-383.

Jan Paweł II, Tertio millennio adveniente. Komentarz teologiczno-pastoralny w opracowaniu Rady Prezydium Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, tłum. przygotowane staraniem Rady Prezydium Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Sandomierz 1995.

Kinsky R., In der Nacht sind alle Katzen grau, w: Kirche und Sex. Mein Körper gehört mir, red. M. Müller, Aachen 1994, s. 38-52.

Masłowski T. (red.), Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.

McManus J., Błogosławioną zwać mnie będą…, tłum. B. Widła, Warszawa 2004.

Napiórkowski S.C., Maryja w dziejach zbawienia, w: Katechizm Kościoła Katolickiego, red. M. Rusecki, E. Pudełko, Lublin 1995, s. 125-135.

Napiórkowski S.C., Służebnica Pana, Lublin 2004.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus do wszystkich biskupów utrzymujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny, 2 lutego 1974, AAS 66(1974), s. 113-168.

Peters M.A., Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej, tłum G. Grygiel, Warszawa 2010.

Potocki P., Katecheza wobec wyzwań współczesności, „Horyzonty Wiary” 11(2000), nr 2, s. 73-91.

Ryszka C., Zwyciężyłaś, zwyciężaj, Częstochowa 2003.

Tomasz z Akwinu, Jak uzasadniać wiarę, w: Dzieła wybrane, tłum. J. Salij, Poznań 1984, s. 195-196.

Warzeszak J., Antropologia Benedykta XVI na tle błędnych antropologii współczesnych, „Studia Teologii Dogmatycznej” 1(2015), s. 257-290.

Valli A.M., Benedykt XVI. Strażnik wśród nocy, tłum. M. Masny, Kraków 2019.

Published
2020-02-17
Section
Articles