Possibilities for Using Coaching by a Teacher of Religion Working with Disabled People

  • Marian Zając The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: coaching; disabled person; teacher of religion

Abstract

This article presents a proposal for how a religion teacher can be involved in the work of assisting pupils with various disabilities through a coaching strategy commonly used in education. The study will be based on a narrative stating that activating spiritual motives in overcoming limitations related to a congenital or acquired disability can bring good results, especially when other activities prove to be insufficient. The material presenting this issue will be selected studies on coaching and publications related to the theology of disability. First, a short analysis of the existing proposals will be made, and then specific ways of acting will show how a teacher can apply the coaching strategy to help people with disabilities. The ultimate motivation for such activity is the fact that everyone is called to do good by patiently bearing their own limitations and helping those who suffer from personal disabilities.

References

Atkinson M. Chois R., Coaching krok po kroku, Warszawa 2009.

Bandler R. Grinder J. Satir V., Zmieniamy się wraz z rodzinami − o zdrowej komunikacji, Gdańsk 1999.

Bara M., Po co niepełnosprawnym coaching? [on-line] [dostęp: 10.05.2018]. Dostępny w Internecie: https://marta.bara.pl/coaching_niepelnosprawnych.

Dulles A., Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, tłum. A. Nowak, Kraków 2003.

Brzosko A., Coaching w edukacji − komu służy? Po co się to robi? Jak może to zmienić pomorską edukację? Praktyczne sposoby, w których pomoc coacha rozwiązuje problem, [on-line] [dostęp: 25.04.2018]. Dostępny w Internecie: http://defs.pomorskie.eu/documents.

Domagała-Zyśk E., Kształtowanie adekwatnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 922-931.

Dryżałowska G., Niepełnosprawność, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, red. T. Pilch, Warszawa 2004, s. 646-649.

Encyklopedia coachingu, [on-line] [dostęp: 25.05.2018]. Dostępny w Internecie: http://encyklo pediacoachingu.pl/haslo230,pytania-w-coachingu.

Franciszek, Jedyną skrajnością dozwoloną wierzącym jest ekstremalna miłość. Homilia podczas Mszy św. odprawionej na stadionie egipskich Wojsk Ochrony Powietrznej 29.04.2017, „L'Osservatore Romano” 5(2017), s. 12-14.

Gogacz M., Niepełnosprawność lekcja miłości, w: Niepełnosprawność. Aspekty teologiczne, red. M. Gogacz, A. Andrzejuk, Warszawa 1991, s. 14-41.

Kiciński A., Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną, Lublin 2007.

Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Katowice 2010.

Malina A., Niepełnosprawni w przekazie biblijnym, w: Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła, t. 1, red. A. Bartoszek, D. Sitko, Katowice−Ruda Śląska 2003, s. 46-62.

Malinowska J., Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik poczucia podmiotowości uczniów w szkole. Diagnoza – biograficzny wymiar ich uformowania, Wrocław 2008.

Mąkosa P., Podstawowe kompetencje komunikacyjne katechety młodzieży, w: Katecheta – wychowawca młodzieży, Kraków 2008, s. 5-23.

Nowak A., Jan Paweł II. 1920-2005. Ilustrowana biografia, Kraków 2006.

Pankiewicz R., Sztuka rozmawiania z Bogiem. Modlitwa a teoria komunikacji, Kraków 2009.

Poniewierski J., Pontyfikat 1978−2005, Kraków 2005.

Rayzacher-Majewska A., Znaczenie wspólnoty w życiu rodziców dziecka z niepełnosprawnością, w: Nieoceniona wartość osoby, red. A. Jasnos, M.L. Opiela, Lublin 2018, s. 131-142.

Spink K., Cud, przesłanie i historia. Jean Vanier i Arka, Kraków 2008.

Wilczyńska M. Kućka J. Nowak M. Sawicka J. Sztajerwald K., Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste, Gliwice 2011.

Zając M., Katechetyczny przekaz o cierpieniu i śmierci inspirowany nauczaniem Jana Pawła II, „Roczniki Teologiczne” 53(2006), z. 6, s. 131-144.

Published
2020-01-30
Section
Articles