Eucharistic Spirituality

  • Zbigniew Głowacki The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Eucharist; spirituality; Christian life; worship

Abstract

Appreciation of the meaning of the liturgy in the overall activity of the Church consequently leads to the discovery of its relationship with Christian spirituality. This resulted in the emergence in theology of a domain called liturgical spirituality, in which the liturgy of the Church determines the quality of life of the believer and at the same time shapes it. Considering the importance and role of the Eucharist in Christian life, the fullest realization of liturgical spirituality is the participation of the believer in the Eucharistic liturgy. Hence, we can talk about the so-called Eucharistic spirituality, which is an example of liturgical spirituality. The issue of this article is summarized in the question how the Eucharist and the participation of the believer in it shapes the Christian life.

References

Bartnik Czesław: Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

Benedykt XVI: Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, Rzym 2007.

Bouyer Louis: Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, przeł. Lucyna Rutowska, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2014.

Czerwik Stanisław: Duchowość liturgiczna i eucharystyczna – tajemnica wiary w liturgii i w życiu chrześcijańskim: Chrystus pośród nas (Kol 1, 27), w: Wiara liturgia ewangelizacja, red. Samuela Klimas, Katarzyna Walkowiak, Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2013.

Jan Paweł II: List apostolski Dominicae cenae, Rzym 1980.

Jan Paweł II: Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Rzym 2003.

Jan Paweł II: Encyklika Veritatis splendor, Rzym 1993.

Migut Bogusław: Duchowość eucharystyczna jako duchowość komunii, „Roczniki Liturgiczno- Homiletyczne” 3 (59) (2012), s. 81-90.

Migut Bogusław: Eklezjotwórczy charakter Eucharystii jako ofiary, „Seminare” 23 (2006), s. 11-28

Ratzinger Joseph: Świętowanie Eucharystii – źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, w: Opera tenże, Opera Omnia, t. XI: Teologia liturgii, red. Krzysztof Góźdź, Marzena Górecka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

Santorski Andrzej: Eucharystia. III. Duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. Marek Chmielewski, Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002.

Published
2020-01-30
Section
Articles