Eucharistic Spirituality

  • Zbigniew Głowacki The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology

Abstract

Appreciating the meaning of the liturgy in the overall activity of the Church consequently leads to the discovery of its relationship with Christian spirituality. This has resulted in the emergence of a field of theology called liturgical spirituality, in which the liturgy of the Church determines the quality of life of the believer and at the same time shapes it. Considering the importance and role of the Eucharist in a Christian’s life, the fullest realization of liturgical spirituality is a believer’s participation in the Eucharistic liturgy. Hence, we can talk about a so-called Eucharistic spirituality, which is an example of liturgical spirituality. The issue discussed in this article is summarized in the following question: how does the Eucharist shape the Christian life of a believer participating in it?.

References

Bartnik, Czesław. Dogmatyka katolicka [Catholic Dogmatics], vol. II. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Benedict XVI. Apostolic Exhortation ‘Sacramentum Caritatis.’ Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2007.

Bouyer, Louis. Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej [Introduction to Spiritual Life. An Outline of Ascetic and Mystical Theology]. Translated by Lucyna Rutowska. Warsaw: Instytut Wydawniczy PAX, 2014.

Czerwik, Stanisław. “Duchowość liturgiczna i eucharystyczna—tajemnica wiary w liturgii i w życiu chrześcijańskim: Chrystus pośród nas (Kol 1,27).” In Wiara liturgia ewangelizacja [Liturgical and Eucharistic Spirituality. The Mystery of Faith and Liturgy in the Christian Life: Christ among Us (Col 1,27), in Faith Liturgy Evangelization], ed. Samuela Klimas, Katarzyna Walkowiak. Kielce: „Jedność,” 2013.

John Paul II. Apostolic Letter ‘Dominicae cenae.’ Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1980.

John Paul II. Encyclical ‘Ecclesia de Eucharistia.’ Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2003.

John Paul II. Encyclical ‘Veritatis splendor.’ Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1993.

Migut, Bogusław. “Duchowość eucharystyczna jako duchowość komunii” [Eucharistic Spirituality as Communion Spirituality]. Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne 3 (59) (2012): 81–90.

Migut, Bogusław. “Eklezjotwórczy charakter Eucharystii jako ofiary” [The Ecclesial Building Character of the Eucharist as a Sacrifice]. Seminare 23 (2006): 11–28.

Ratzinger, Joseph. “Świętowanie Eucharystii—źródło i szczyt życia chrześcijańskiego” [Celebrating the Eucharist, the Source and Summit of the Christian Life]. In ibidem. Opera Omnia, vol. XI: Teologia liturgii [Theology of the Liturgy], edited by Krzysztof Góźdź, Marzena Górecka. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Santorski, Andrzej. “Eucharystia. III. Duchowość.” In Leksykon duchowości katolickiej [The Eucharist. III. Spirituality, in: Lexicon of Catholic Spirituality], ed. Marek Chmielewski. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M,” 2002.

Published
2019-10-30