Contribution of Marie-Dominique Chenu and Paul Ricœur in the Renewal of the Social Doctrine of the Church after the Second Vatican Council

  • Jerzy Gocko The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: social doctrine of the Church; Second Vatican Council; Marie-Dominique Chenu; Paul Ricœur

Abstract

The subject of the article is to show the contribution of the two thinkers of the time of the Second Vatican Council Marie-Dominique Chenu and Paul Ricœur in the debate concerning the methodological status and tasks of the social doctrine of the Church. The period of direct reception of Vatican II is seen as a time of disclosure to the crisis of the social doctrine of the Church and its setbacks. Presentation of the contribution of the above researchers of the social doctrine of the Church will be made on the background of the process of the development of new forms of presence and the relationship of the Church to the modern world.

References

Chenu Marie-Dominique, La „dottrina sociale” della Chiesa, tłum. z franc. A. Alberigo, „Concilium” (it) 16(1980), s. 17-52.

Chenu Marie-Dominique, La Chiesa ha ancora una dottrina sociale? w: L'uomo del settimo giorno, red. G. Zizola, Borla, Roma 1977, s. 126-130.

Chenu Marie-Dominique, La dottrina sociale della Chiesa. Origine e sviluppo, Queriniana, Brescia 1977.

Iannarone Reginaldo A., Si può ancora parlare di una „dottrina sociale” cattolica? „Sapienza” 27(1974), s. 159-175.

Kaufmann Ludwig, Gott im Herzen der Geschichte, w: M.-D. Chenu, Kirchliche Soziallehre in Wandel. Das Ringen der Kirche um das Verständnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit, Exodus, Freiburg−Luzern 1991, s. 101-121.

La dottrina sociale della Chiesa oggi, „La Civiltà Cattolica” 139(1988), t. 1, s. 521-534.

Łukaszewski Jerzy, Robert Schuman − Człowiek. Myśl. Dzieło, w: „Ojcowie współczesnej Europy”, [Materiały z konferencji. Wydane staraniem Fundacji K. Adenauera i Fundacji R. Schumana], „Kontrast”. Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1993, s. 15-29.

Między ludzką słabością i heroizmem. Z profesorem Vittorio Possentim rozmawiają Tadeusz Styczeń SDS i Jarosław Merecki SDS, „Ethos” (1998), nr 3, s. 277-297.

Osés José María, La doctrina social de la Iglesia a la luz de la teología actual de la salvación, Raycar, Madrid 1974.

Possenti Vittorio, Wprowadzenie, w: „Rewolucja Ducha”. Doktryna społeczna Kościoła widziana oczyma kard. Karola Wojtyły, Centrum Myśli Jana Pawła II i Fronda, Warszawa 2007, s. 13-19.

Querejazu Javier, La moral social y el Concilio Vaticano II. Génesis, instancias y cristalizaciones de la Teología moral social postvaticana, Eset, Vitoria 1993.

Querejazu Javier, La teología moral social postvaticana. Génesis e instancias, „Moralia” 14(1992), s. 261-294.

Ricœur Paul, Le project d'une morale sociale, w: Vivre et croire. Chemins de sérenité, red. A. Dumas, R. Simon, Cerf-Desclée, Paris 1974, s. 101-113 (tłum. polskie: Etyka społeczna na rozstajach, tłum. H.B., „Znak” 19(1967), s. 920-925).

Thesing Josef, Konrad Adenauer – życie i dzieło, w: „Ojcowie współczesnej Europy”. [Materiały z konferencji. Wydane staraniem Fundacji K. Adenauera i Fundacji R. Schumana], „Kontrast”. Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1993, s. 30-42.

Wojtyła Karol, Czy jest możliwa nauka społeczna Kościoła. [Wywiad udzielony dr. Vittorio Possentiemu dn. 21 czerwca 1978 r. w Mediolanie], w: „Rewolucja Ducha”. Doktryna społeczna Kościoła widziana oczyma kard. Karola Wojtyły, Centrum Myśli Jana Pawła II i Fronda, Warszawa 2007.

Wywiad z Karolem Wojtyłą o nauce społecznej Kościoła (1978) – świadectwo, tłum. T. Żeleźnik, „Społeczeństwo” 13(2003), nr 5, s. 733-737.

Published
2020-01-20
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>