Liturgy of Blessing of Pictures Depicting Jesus Christ and Blessed Virgin Mary

  • Czesław Krakowiak The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: blessing; image; picture; painting; Jesus Christ; Blessed Virgin Mary; Holy Mass; Vespers

Abstract

Piety of the faithful is not restricted only to participation in the Sunday Mass, Sacraments and Liturgy of the Hours. An important role for communal and individual piety is fulfilled by the images of Jesus Christ and His Mother, Blessed Virgin Mary. Before they become cult objects, these holy likenesses are blessed in accordance with a ritual formula prescribed by the Church. Through a blessing, such pictures do not receive a special power from God, but they become a sign which directs our thoughts and hearts towards God. Paintings depicting Jesus and Mother of God are blessed outside Mass or during Vespers. A presbyter or bishop can administer the blessing of paintings. The blessing prayer is preceded by the Liturgy of the Word, which includes a reading from the Bible, homily and the Universal Prayer. When pictures of Jesus Christ and Blessed Virgin Mary are being blessed, the Church asks God that a prayers before the pictures lead the faithful to follow in “Lord’s footsteps,” that is imitate Christ, and that by looking at the example set by Blessed Virgin Mary the faithful aspire to perfection thanks to Her intercession.

References

Bommes Karin: Die Sakramentalien der Kirche, w: Christusbegegnung in den Sakramenten, red. Hubert Luthe, Kevelaer: Butzon & Bercker 1981, s. 607-625.

Cichy Stefan: Błogosławieństwa w liturgii Kościoła, „Liturgia Sacra” 1 (1995), nr 3-4 s. 97-106.

Czerwik Stanisław: Odnowa liturgii błogosławieństw po Soborze Watykańskim II, „Liturgia Sacra” 1 (1995), nr 3-4, s. 81-95.

Czerwik Stanisław: Teologia odnowionych błogosławieństw, „Roczniki Teologiczne”45 (1998), z. 8, s. 193-202.

Janocha Michał: Lex pingendi – lex credendi, w: Fides ex visu, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska, Lublin: TN KUL 2011, s. 37-44.

Klauza Karol: Teologiczna hermeneutyka ikony, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002.

Krakowiak Czesław: Maryja wzorem trynitarnej pobożności chrześcijańskiej, „Salvatoris Mater” 2 (2000), nr 3, s. 130-154.

Krakowiak Czesław: Sakramentalia i błogosławieństwa, „Ateneum Kapłańskie” 152 (2008), s. 422-433.

Kudasiewicz Józef: Matka Odkupiciela, Kielce: Jedność 1981.

Łach Stanisław: Księga Psalmów. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz. Ekskursy, Poznań: Pallottinum 1990.

Maas-Ewerd Theodor: Benediktionen als Feiern der Gemeinde, w: Heute Segen. Werkbuch zum Benediktionale, red. Andreas Heinz, Heinrich Rennings, Freiburg: Herder 1978, s. 43-58.

Matwiejuk Kazimierz: Obraz w liturgii, „Anamnesis” 18 (2012), nr 71, s. 91-97.

Nadolski Bogusław: Obraz w liturgii, w Leksykon Liturgii, red. Bogusław Nadolski, Poznań: Pallottinum 2006, s. 1062-1065.

Neunheuser Burkhardt: Evoluzione di mentalità nella prassi delle benedizioni, „Rivista liturgica” 73 (1986), s. 188-213.

Obraz i kult. Materiały z Konferencji „Obraz i kult”. Lublin, 6-8 października 1999, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002.

Pisarzak Maria: Maryja wzorem adoracji Ojca, „Salvatoris Mater” 1 (1999), nr 4, s. 82-88.

Ravasi Gianfranco: Psalmy. Wprowadzenie i Psalmy 1-19 (wybór), Cz. 1, tłum. Patrycja Mikulska, Kraków: Salwator 2007.

Sobeczko Helmut Jan: Teologiczny i antropologiczny wymiar obrzędów błogosławieństw rzeczy, „Liturgia Sacra” 1 (1995), nr 3-4, s. 107-120.

Szlaga Jan: Maryja w zbawczym planie Ojca, „Salvatoris Mater” 1 (1999), nr 2, s. 15-26.

Szymik Stefan: Fides ex visu – perspektywa biblijna, w: Fides ex visu, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska, Lublin: TN KUL 2011, s. 11-24.

Published
2019-12-17
Section
Articles