Accompanying Young Spouses in the Initial Years of Marriage

  • Grzegorz Pyźlak The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: accompanying; spouses in the initial years of marriage; young couples; subjects accompanying young spouses; pastoral care of the family workers; groups of families; associations; communities

Abstract

The release of the apostolic exhortation Amoris Laetitia revealed the need in the universal Church to accompany spouses in the initial years of marriage. The First Instruction of the Polish Episcopate for the Clergy on Preparation of the Faithful for the Sacrament of Marriage and on Pastoral Care of the Family introduced in Poland in the late sixties highlighted the fact that leaving young spouses alone in the initial stage of their life in marriage is disadvantageous. Therefore, Christian community should gain profound knowledge of the difficulties faced by young spouses in order to provide them with proper aid. St. John Paul II also highlighted the need to accompany young spouses in his apostolic exhortation Familiaris Consortio (cf. FC, 65).

Pope Francis, concerned about the irresponsible attitude of fiancés towards contracting sacramental marriage, teaches in his apostolic exhortation Amoris Laetitia that “the initial years of marriage are a vital and sensitive period during which couples become more aware of the challenges and meaning of married life” (AL, 223). The Pope higlights the greatest opportunity of help in accompanying young spouses after the celebration of the sacrament of marriage. He encourages pastoral workers to assist young couples in order to help them complete the unfinished process of becoming mature in order to face the responsibility to contract sacramental marriage.

The author of the article attempts to explain what accompanying is, what issues should be discussed during meetings with the spouses in the initial years of marriage and what subjects should actively participate in assissting young spouses.

References

Adamski, Franicszek. “Duchowość życia małżeńsko-rodzinnego.” In Miłość, małżeństwo, rodzina, edited by Franciszek Adamski, 121-37. Kraków: Petrus, 2009.

Barry, William A. and William J. Connolly. Kierownictwo duchowe w praktyce. Kraków: Wydawnictwo M, 1992.

Blachnicki, Franciszek. Jeśli się nie odmienicie. Krościenko: Oaza, 2000.

Caffarel, Henri. Szkoła modlitwy. Lublin: Światło-Życie, 1998.

Dziewiecki, Marek. “Kierownictwo duchowe narzeczonych i małżonków.” In Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik dla księży, edited by Józef Augustyn and Jakub Kołacz, 549-58. Kraków: WAM, 2007.

De Pieri, Severino. Ukierunkowanie w wychowaniu i towarzyszenie powołaniu. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2002.

Dyk, Stanisław. “Rekolekcje rodzin.” In Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, edited by Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, and Jacek Goleń, 443-56. Lublin: Bonus Liber, 2013.

Frydrychowicz, Stefan. “Komunikacja interpersonalna w rodzinie a rozwój dorosłych.” In Rodzina a rozwój człowieka, edited by Barbara Harwas-Napierała, 101-22. Poznań: UAM, 2003.

Goleń, Jacek. “Kierownictwo duchowe małżonków.” In Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, edited by Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, and Jacek Goleń, 407-18. Lublin: Bonus Liber, 2013.

Grześkowiak, Jerzy. “Sakramentalność małżeństwa w świetle adhortacji apostolskiej ‘Familiaris consortio’ Jana Pawła II.” In Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, edited by Adam L. Szafrański, 55-98. Lublin: TN KUL, 1985.

Haręzga, Stanisław. “Powołanie.” In Encyklopedia Katolicka, vol. 16, col. 142-4. Lublin: TN KUL, 2012.

John Paul II. Apostolic Exhortation Familiaris Consortio. On the Role of the Christian Family in the Modern World. Wrocław: TUM, 2000.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.

Koc, Grzegorz. Funkcje założone i realizowane domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle materiałów formacyjnych i badań małżonków domowego Kościoła. Siedlce: Unitas 2013.

Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin. Warszawa: Vita Familiae, 2003.

Konferencja Episkopatu Polski. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie. Warszawa: Biblos, 2009.

Krajczyński, Jan. Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej. Płock: Apostolicum, 2007.

Krzysteczko, Henryk. Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie przez powierników rodzin. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 2011.

Lipiec, Dariusz. “Odwiedziny duszpasterskie rodzin.” In Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, edited by Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, and Jacek Goleń, 418-32. Lublin: Bonus Liber, 2013.

Mierzwiński, Bronisław. “Elementy teologii praktycznej małżeństwa i rodziny.” In Teologia małżeństwa i rodziny, vol. 1, edited by Kazimierz. Majdański, 157-262. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1980.

Mierzwiński, Bronisław and Paweł Landwójtowicz. “Geneza i rozwój duszpasterstwa rodzin,” In Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, edited by Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, and Jacek Goleń, 45-66. Lublin: Bonus Liber, 2013.

Francis. Post-Synodal Apostolic Exhortation Amoris Laetitia. On Love in the Family. Kraków: Wydawnictwo M, 2016.

Paul VI. Encyclical Letter Humanae Vitae on the Regulation of Birth. Wrocław: TUM, 1999.

Petrowa-Wasilewicz, Alina. Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele. Warszawa: KAI, 2000.

Pluta, Wilhelm. “Duszpasterstwo młodych małżeństw.” Gorzowskie Wiadomości Kościelne (1958): 479-91.

Pokrywka, Marian. “Odpowiedzialne rodzicielstwo.” In Świadek nadziei. Ks. Prof. J. Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej, edited by Andrzej Derdziuk, 351-60. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2008.

Poręba, Piotr. “Wychowanie religijne w rodzinie.” In Wychowanie w rodzinie, edited by Franciszek Adamski, 99-116. Kraków: Petrus, 2010.

Czabała, Czesław and Sylwia Kluczyńska, eds. Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN, 2015.

“Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie.” In II Polski Synod Plenarny, sec. 3-9, 30-2. Poznań–Warszawa: Pallottinum, 2001.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu. “Pierwsza Instrukcja Episkopatu Polski dla Duchowieństwa o Przygotowaniu Wiernych do Sakramentu Małżeństwa i o Duszpasterstwie Rodzin,” February 12, 1969, sec. 3.1. In Jerzy Buxakowski. Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin, 372. Pelplin: Bernardinum, 1999.

Przygoda, Wiesław. “Funkcja królewska rodziny—apostolat w rodzinie i przez rodzinę.” In Rodzina jako Kościół domowy, edited by Antoni Tomkiewicz and Włodzimierz Wieczorek, 281-93. Lublin: KUL, 2010.

Przybyłowski, Jan and Edmund Robek. Teologia modlitwy. Ząbki: Apostolicum, 2004.

Pyźlak, Grzegorz. Formacja świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań doradców życia rodzinnego i absolwentów diecezjalnych studiów rodziny. Lublin: KUL, 2013.

Pyźlak, Grzegorz. “Pracownicy duszpasterstwa rodzin i ich zadania.” Studia nad Rodziną 37(2015), 19: 67-87.

Pyźlak, Grzegorz. “Duszpasterstwo rodzin wobec młodych małżeństw.” In Matrimonio et Familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny, edited by Paweł Landwójtowicz, 99-114. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2016.

Sagne, Jean-Claude. Towarzyszenie duchowe. Translated by Katarzyna Kubaszczyk. Poznań: W drodze, 2008.

Stala, Józef. “Potrzeba i możliwości wprowadzania elementów ewangelizacji do katechezy rodzinnej.” In Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, edited by Stanisław Dziekoński, 13-31. Warszawa: Verbinum, 2002.

Sujak, Elżbieta. Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1983.

Śmigiel, Wiesław. “Ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty i grupy wspierające rodzinę jako Kościół domowy.” In Rodzina jako Kościół domowy, edited by Antoni Tomkiewicz and Włodzimierz Wieczorek, 453-64. Lublin: KUL, 2010.

Sztafrowski, Edward. Podręcznik prawa kanonicznego, vol. 1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1985.

Szkodoń, Jan. “Ewangelizacja w rodzinie i przez rodzinę.” In Rodzina jako Kościół domowy, edited by Antoni Tomkiewicz and Włodzimierz Wieczorek, 233-43. Lublin: KUL, 2010.

Troska, Jerzy. Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego. Poznań: Papieski Wydział Teologiczny, 1998.

Wolski, Krzysztof. “Powołanie małżeńskie.” In Słownik małżeństwa i rodziny, edited by Edward Ozorowski, 358-9. Łomianki–Warszawa: UKSW, 1999.

Wójcik, Elżbieta. “Kilka propozycji dla duszpasterstwa rodzin w parafii.” Katecheta 4(1983): 183-4.

Wysocki, Józef. Rytuał rodzinny. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników 2003.

Published
2019-12-16
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)