The Personality of a Family Minister According to Father Piotr Poręba

  • Grzegorz Pyźlak The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: personality; the features of character; the attitudes of character; the family minister; a family; the theological seminary education

Abstract

The article is about the process of developing the personality of a family minister according to the concept of Father Piotr Poręba. The personality of a family minister is shown as the general type of behaviour and the way of acting conditioned by the biological condition, the psychical condition and the family background of the family minister. In the general formulation of the issue, the author distinguishes the features and the attitudes of the family minister's personality. The main features of a family minister are: the vocation, the care for the family life, the pastoral abilities, the ability to observe and to properly judge a situation, the social skills, the ability to sympathize to a family; whereas the attitudes of a family minister are the ones proving: the living faith, the coexistence, the eagerness to communicate with others, the eagerness to serve, the selfless, unconditioned love, and the Christian authenticity. The personality of a family minister develops through the innate activity as well as through the influence of other people.

References

Allport G. W.: Osobowość i religia. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1988.

Bajda J.: Rodzina miejscem Boga i człowieka. Wokół zagadnień integralnego powołania rodziny. Łomianki: Fundacja „Pomoc rodzinie” 2005.

Bochenek J.: Duszpasterz wobec rodziny. „Homo Dei” 18:1949 nr 5 s.576-585.

Buxakowski J.: Wyjściowe zagadnienia moralne w pracy współczesnego duszpasterza. „Ateneum Kapłańskie” 63:1971 t. 76 z.1(372) s.90-109.

Chlewiński Z.: Dojrzałość, osobowość, sumienie, religijność. Poznań: W drodze 1991.

Kamiński R.: Troska duszpasterstwa rodzin o małżeństwo i rodzinę. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2(57):2010 s. 5-20.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań: Pallottinum 1984.

Korycki J.: Współdziałanie kapłana z rodziną w zakresie wychowania chrześcijańskiego. „Communio” 1981 nr 5 s. 97-103.

Mierzwiński B.: Kościół katolicki wobec współczesnych zagrożeń rodziny polskiej. W: Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym. Red. I. Celary, G. Polok. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 2008 s. 33-49.

Nossol A.: Miejsce rodziny w Mysterium Salutis. W: Teologia małżeństwa i rodziny. T.2. Red. K. Majdański. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1990 s. 27-41.

Piwowarski W.: Duszpasterz wobec kryzysu współczesnej rodziny. „Homo Dei” 29:1960 nr 4 s.575-579.

Poręba P.: Osobowość duszpasterza rodzin. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 19:1972 z. 6 s.49-62.

Ostrowska K. Osobowość. W: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć. Red. K. Ostrowska. Kraków: Rubikon 2004 s. 173.

Wybrane koncepcje osobowości. Skrypt dla studentów psychologii. Red. A. Gałdowa. Cz. I. Wydanie drugie zmienione. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1995.

Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum 1967.

Szuman S.: Natura, osobowość i charakter człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM 1995.

Wójcik S.: O ciągłe dokształcanie i urabianie duchowieństwa. „Homo Dei” 43:1974 nr1 s.24-31.

Published
2021-01-29
Section
Articles