Church Reaction to Populism. Look From the Perspective of the Church in Poland

  • Jerzy Gocko The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Populism; Patriotism; Church in Poland; Letter on Patriotism; Migration Crisis

Abstract

This article discusses the response of the Church in Poland to the phenomenon of populism, especially to the populist style of politics. The classification of the political opponents as the enemies treated as such and the aversion to strangers (migrants and refugees) are two characteristics of this style. The author analyses the letter of Polish bishops on the patriotism „The Christian form of patriotism” and the reaction of the Church in Poland to the contemporary migration crisis in Europe. The first part of the article shows the phenomenon of populism as a form of political discourse close to the demagogy. This article should be considered as an introduction to the very complex matter which requires further systematic consideration.

References

Ansprache des Heiligen Vaters bei der Begegnung mit den polnischen Bischöfen (27. Juni 2016, Kathedrale auf dem Wawel, Krakau). Apostolische Reise von Papst Franziskus nach Polen aus Anlass des 31. Weltjugendtages (27.-31. Juli 2016), https://w2.vatican.va (14. August 2017).

Bendyk Edwin, Fantazja o Ludzie, czyli populizm bez populi, http://krytykapolityczna.pl (23. August 2017).

Brief der Polnischen Bischofskonferenz „Die christliche Gestalt des Patriotismus”, http://epi skopat.pl (27. April 2017).

Canovan Margaret, Polityka dla ludzi. Populizm jako ideologia demokracji. Zasadnicza dwuznaczność populizmu, in: Demokracja w obliczu populizmu, Hrsg. Y. Meny, Y. Surel, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007, S. 57-82.

Caritas Polska zainicjowała program pomocy rodzinom syryjskim „Rodzina Rodzinie” (Caritas Polen hat ein Programm zur Unterstützung der syrischen Familien initiiert „Von Familien für Familien”, http://caritas.pl (4. Oktober 2016).

Der Präsident der Bischofskonferenz appelliert an die nationale Versöhnung (Poznań, 25.05. 2017), http://episkopat.pl (26. Mai 2017).

El coordinador antiterrorista de la UE: „Lo de Barcelona volverá a pasar, hay 50.000 radicales en Europa”, http://www.elmundo.es, (31. August 2017).

Erzbischof [Marek] Jędraszewski, Der Schaden von anderen versucht uns zu manipulieren, http://krakow.gosc.pl (23. Juni 2017).

https://twitter.com/MarekKuchcinski/status/905843187729788929 (7. September 2017).

Informacja Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2014 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy, Warszawa (marzec 2015).

Legutko: konflikt w UE będzie się pogłębiał, „Kurier – Wiadomości Centrum Prasowego PAP”, http://kurier.pap.pl (10. September 2017).

Lesser Gabriele, „Polen auf den Weg zur IV. Republik”, in: „Ost-West”. Europäische Perspektiven 18(2017), H. 3: Demokratie in Gefahr? Populismen in Europa. Begriffe und Erscheinungsformen. Herausforderung für Christen und Kirche. Beispiele aus neun Länder, S. 213-219.

Lisicki Paweł, Nowa moralność Unii (Die neue Moral der Union), in: „Do Rzeczy” 2017, Nr. 31.

Pelinka Anton, Populizm w Europie − w poszukiwaniu znaczenia mglistego pojęcia, in: Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, Hrsg. J.-M. De Waele, J. Pacześniak, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, S. 17-34.

Przyłęcki Paweł, Populizm w polskiej polityce. Analiza dyskursu polityki. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.

Riedel Rafał, Media w służbie populizmu, in: „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, Nr. 3-4, S. 9-15.

Stylińska Teresa, Kim jest populista?, http://www.rp.pl (6. April 2017).

Wichłacz Monika, Populizm jako kategoria politologiczna – elementy debaty, in: Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, Hrsg. J.-M. De Waele, J. Pacześniak, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, S. 49-60.

Wielomski Adam, Populizm, in: Encyklopedia polityczna, Hrsg. J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Bd. 1, POLWEN, Radom 2007, S. 309-311.

Published
2019-12-16
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>