Saint Joseph in Religiousness and Folk Tradition in Poland

Keywords: St. Joseph, veneration of saints, piety, popular religiosity, tradition

Abstract

The veneration of the saints is, in its essence, worship of the One God and glorification of Him in the works He has done in His saints. It is also a way to express gratitude to God for allowing people to share in His holiness and bringing His chosen ones to the glory of heaven. One of the saints receiving special veneration in the Church is St. Joseph, the husband of Mary and the guardian of Jesus. The aim of this article is to present St Joseph on the basis of the Gospel narratives and to characterize the development of his cult in the Church, as well as in religiousness and popular tradition. While exploring the topic of the paper, the author drew upon theological and ethnological literature as well as his own ethnographic field research conducted in the Opoczno and Radom sub-regions (central Poland).

The cult of St Joseph can be seen not only in the Church liturgy, where his main feasts are celebrated on 19th of March and 1st of May, but also in folk religiosity. The veneration of St. Joseph is manifested in devotions in his honor, songs, prayers, numerous paintings with his image placed in houses and roadside shrines. St Joseph is often chosen as a patron of churches, towns, professions, and he is also considered the patron of the fathers and a guardian of a good death. His veneration is still vivid nowadays and many people obtain graces through his intercession.

References

Czerwiński, Tomasz. Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce. Warszawa: Sport i Turystyka Muza SA, 2012.

Ferenc, Ewa. Polskie tradycje świąteczne. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 2000.

Filas, Francis L. Święty Józef człowiek Jezusowi najbliższy. Tłum. Franciszek Dylewski. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1979.

Fitych, Tadeusz. Trójca stworzona − nauka o św. Józefie na Śląsku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1990.

Franciszek, papież. „List apostolski papieża Franciszka Patris Corde z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego”. Biuletyn Tygodniowy CIZ (14 grudnia) 50 (2020): 8-13.

Gloger, Zygmunt. Rok polski w życiu, tradycji i pieśni. Warszawa: Jan Fiszer, 1900.

Jędrak, Franciszek. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia doroczne w dekanacie gorzowskim (diecezja opolska). Lublin: mps KUL, 2000.

Jodko, Rajmund. „Święci i błogosławieni w pobożności ludowej”. W Liturgia i pobożność ludowa, red. Władysław Nowak. 212-221. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003.

Kalinowski, Zenon. „Święta Rodzina”. Nasza Rodzina nr 5 (320) (1971): 10-11. Dostęp 01.02. 2021. http://recogito.eu/swieta-rodzina/.

Kolberg, Oskar. Mazowsze. Cz. 1 (Dzieła wszystkie, t. 24). Wrocław−Poznań: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1963.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, red. bp Stefan Cichy. Poznań: Pallottinum, 2003.

Kupisiński, Zdzisław. Śmierć jako wydarzenie eschatyczne. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe oraz zaduszkowe mieszkańców regionu opoczyńskiego i radomskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Marlewski, Franciszek, red. Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów i zwyczajów ludowych oraz literatury polskiej. Księga ku pouczeniu i zbudowaniu wiernych katolików. Katowice: Wydawnictwo św. Stanisława, 1931.

Nabożeństwa diecezji katowickiej. Agenda liturgiczna. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1995.

Nadolski, Bogusław. Liturgika. T. 2: Liturgia i czas. Poznań: Pallottinum, 1991.

Pawłowska, Krystyna. „Święty Józef w tradycji ludowej”. Dostęp 04.02.2021. https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2006/Przewodnik-Katolicki-12-2006/Diecezja-Wloclawska/Swiety-Jozef-w-tradycji-ludowej.

Perszon, Jan. Jastrë na Helu. Wielki Post i okres wielkanocny na Półwyspie Helskim. Lublin –Jastarnia: Urząd Miasta i Gminy Jastarnia, 1994.

Perszon, Jan. Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1999.

Perszon, Jan. Na Jastra. Wielki Post i okres wielkanocny w Wejherowskiem. Luzino: Pektor, 1992.

Perszon, Jan. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia doroczne w regionie wejherowskim. Lublin: mps KUL, 1990.

Piszczek, Wacław CM. Wspomnienie świętych na każdy dzień. Martyrologium. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2005.

Plota, Jacek. „Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu”. Dostęp 02.02.2021. http://www.radoslaw.home.pl/sanktuaria/kalisz.htm.

Stelmachowska, Bożena. Rok obrzędowy na Pomorzu. Toruń: Wydawnictwo Instytutu Bałtyckiego, 1933.

Straszewicz, Marzena. „Józef Oblubieniec, II. Kult”. W Encyklopedia katolicka, red. Bogusław Migut i inni. T. 8, 125-127. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000.

Szymik, Stefan. „Józef Oblubieniec, I. Życie”. W Encyklopedia katolicka, red. Bogusław Migut i in. T. 8, 124-125. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000.

Świtała-Trybek, Dorota. Święta i zabawa. Odpusty parafialne na Górnym Śląsku. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2000.

Zaleski, Wincenty. Rok kościelny. Święta Pańskie, Matki Bożej, Apostołów, Świętych i Błogosławionych Pańskich oraz dni okolicznościowe. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1989.

Published
2021-11-05
Section
Articles