Gilbert K. Chesterton on Theology of Religion

Keywords: Gilbert K. Chesterton, theology of religion, mythology, apologetics, Christianity and religions

Abstract

The aim of the article is to show the place of Christianity among the religions and their relations in the thought of Gilbert K. Chesterton, poet, writer and Christian apologist. He wasn't an academic theologian and religion scholar, but his analysis are detailed, revealing his clarity of mind and ability to formulate accurate conclusions. Chesterton, in some way, have been ahead of his time. Although his evaluation of religious phenomena is often severe, he notices – showing the mechanism of it – the fullfilment of the religions in Christianity.

References

Ahlquist, Dale. Apostoł zdrowego rozsądku: Gilbert Keith Chesterton. Przeł. Zofia Dunian, Wojciech Paluchowski. Warszawa-Ząbki: Fronda, Apostolicum, 2008.

Chesterton, Gilbert K. Autobiografia. Przeł. Maciej Reda. Warszawa-Ząbki: Fronda, Apostolicum, 2010.

Chesterton, Gilbert K. Dla sprawy. Przeł. Jaga Rydzewska. Warszawa: Fronda, 2013.

Chesterton, Gilbert K. Nawrócenie i magia. Przeł. Maciej Reda. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, 2015.

Chesterton, Gilbert K. Nowe Jeruzalem. Przeł. Maciej Wąs. Dostęp 10.10.2020. http://chesterto npolska.org/rejestracja/download-id/2208/.

Chesterton, Gilbert K. Obrona człowieka. Wybór publicystyki (1909-1920). Przeł. Jaga Rydzewska. Warszawa: Fronda, 2008.

Chesterton, Gilbert K. Obrona rozumu. Wybór publicystyki (1930-36 oraz wydania późniejsze). Przeł. Jaga Rydzewska. Warszawa: Fronda, 2014.

Chesterton, Gilbert K. Obrona świata. Wybór publicystyki (1901-1908). Przeł. Jaga Rydzewska. Warszawa: Fronda, 2013.

Chesterton, Gilbert K. Obrona wiary. Wybór publicystyki (1920-1930). Przeł. Jaga Rydzewska. Warszawa: Fronda, 2012.

Chesterton, Gilbert K. Ortodoksja. Przeł. Adam Szymanowski. Warszawa: PAX, 1998.

Chesterton, Gilbert K. Wiekuisty Człowiek. Przeł. Magda Sobolewska. Warszawa-Ząbki: Fronda, Apostolicum, 2004.

Chesterton, Gilbert K. Źródło i mielizny. Przeł. Jaga Rydzewska. Warszawa: Fronda, 2016.

Girard, René. Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. przeł. Ewa Burska. Warszawa: PAX, 2002.

Ledwoń, Ireneusz S. „… i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

Moskal, Piotr. „Koncepcja filozofii religii”. Roczniki Filozoficzne 56, nr 1 (2008): 221-238.

Rusecki, Marian. Traktat o religii. Warszawa: Verbinum, 2007.

Rydzewska, Jaga. Chesterton: dzieło i myśl. Warszawa: Fundacja Pomocy Antyk, 2003.

Zimoń, Henryk. Monoteizm pierwotny. Wilhelma Schmidta teoria i jej krytyka w wiedeńskiej szkole entologicznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2001.

www.theguardian.com/science/2014/jan/21/carthaginians-sacrificed-own-children-study. Dostęp 13.10.2020.

Published
2021-11-05
Section
Articles