Middle-Earth as Announcing the Gospel. Suggestion of the Way of Interpretation for Works of J.R.R. Tolkien

Keywords: literature, Tolkien, figure, Church

Abstract

The article addresses the issue of relationship between theology and literature. The purpose is to find a proper method for theological interpretation of literature. Proposed method is St. Paul's category of “figure” – the phenomenon, person or object that announces another from the New Testament. Firstly the paper defines the concept of „figure” and presents its history. Next the article explains the objective and conditions of using the method to interpret some parts from J.R.R. Tolkien's The Silmarillion. The last part of the text is the example of application of the method to a story of The Journey of Elves from III-V chapters of The Silmarillion. The analysis presents the story as the image of the Church in its way to heaven. The work shows that the literature can be interesting for theology and that theology can interpret the works of literature. The “figure” methodology is one of the accurate ways to understand the literature in theology.

References

Androsik, Alena. Misja Powiernika Pierścienia jako przykład realizacji powołania chrześcijańskiego. Studium teologicznomoralne na podstawie „Władcy Pierścieni” J.R.R. Tolkiena. Lublin: Polihymnia, 2015.

„Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski − nowe tłumaczenie. 410-421. Poznań: Pallottinum, 2002.

Gulisano, Paolo. C.S. Lewis. Od Narnii do Ewangelii. Poznań: W drodze, 2006.

Hilary z Poitiers. O tajemnicach. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2002.

Ireneusz z Lyonu. Adversus Haereses. Pelplin: Bernardinum, 2018.

„Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski − nowe tłumaczenie. 104-166. Poznań: Pallottinum, 2002.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Biblia Tysiąclecia. Poznań: Pallottinum, 2008.

Rahner, Karl i Herbert Vorgrimler. Mały słownik teologiczny. Tłum. Tadeusz Mieszkowski. Warszawa: PAX 1996.

Simonetti, Manlio. Między dosłownością a alegorią: przyczynek do historii egzegezy patrystycznej. Kraków: WAM, 2000.

Słownik wiedzy biblijnej, red. Bruce M. Metzger, Michael D. Coogan. Warszawa: Vocatio, 2004.

Tolkien, John R.R. Listy. Tłum. Agnieszka Sylwanowicz. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2010.

Tolkien, John R.R. Silmarillion. Tłum. Maria Skibniewska. Warszawa: Amber, 2008.

Tolkien, John R.R. Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia. Tłum. Maria Skibniewska. Warszawa: Amber, 2012.

Tolkien, John R.R. Władca Pierścieni. Dwie Wieże. Tłum. Maria Skibniewska. Warszawa: Amber, 2012.

Tolkien, John R.R. Władca Pierścieni. Powrót Króla. Tłum. Maria Skibniewska. Warszawa: Amber, 2012.

Published
2021-11-05
Section
Articles