Waking Up a Person in the Family in the Context of the Development of Moral Reasoning

Main Article Content

Urszula Gruca-Miąsik

Abstract

Catholic personalism, which recognizes man, in the spirit of classical anthropology, as a body-spiritual and rational-volitional being which, through education, reaches his personal maturity, opens up a broad perspective for the theory of the development of moral reasoning as one of the factors constituting a person's potential. Moral reasoning remains a specific mental activity, it is a specific ability that allows us to consider and evaluate moral arguments, and in their light to evaluate our moral obligations, attitudes and judgments. To reason means to have a kind of dialogue with yourself, to hear yourself from within. Moral reasoning can be identified with a conceptual grid, with something like an individually specific moral “esse”, which not so much guarantees the transition to “fieri” but definitely favors it. The more such a moral conceptual base is formed, the easier a person builds new moral judgments, and based on them, he/she undertakes actions in the area of morality. Constructing a network of moral concepts in young people, “awakening” in them a mature personal identity, defined by the stages of moral reasoning, is the family's educational task, which may imply building more morally mature individuals and societies.

Article Details

Section
Articles

References

Chrobak, S. (2018). Pedagogika skoncentrowana na osobie Janusza Tarnowskiego koncepcja wychowania integralnego. W: Pedagogika Społeczna, 1(67), 27-38.
Chrost, S. (2013). Homo capax Dei jako ideał wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Chrost, S. (2020). Antropologia pedagogiczna w perspektywie personalizmu teistycznego. Warszawa: Difin.
Debesse, M. (1996). Etapy wychowania. Tłum. Irena Wojnar. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Doboszyńska, A. (2007). Zagrożenia zdrowia i życia rodziny. W: M. Ryś, M. Jankowska, T. Cwalina (red.). W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna (s. 263-270). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Gogacz, M. (1993). Podstawy wychowania. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.
Gruca-Miąsik, U. (2018). Rozumowanie moralne – osoba, rozwój, wychowanie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Jan Paweł II (1997). List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. W: Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II (s. 110-157). Kraków: Znak.
Jan Pawel II (1987). Młodzież polska pragnie świata lepszego – przemówienie Gdańsk 12 czerwca, https://muzeum1939.pl/jan-pawel-ii-na-westerplatte/timeline/222.html [dostęp: 30.06.2022]
Nowak, M. (2019). Pedagogika personalistyczna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki (487-508).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pawełek, K. (2019). Kształcenie charakteru - brakujące ogniwo wychowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Segiet, K. (2016). Interwencja pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną. Kontekst środowiskowy. W: T. Sosnowski, W. Danilewicz, M. Sobecki (red.). Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego (s. 467-479). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Wojtyła, K. (1976). Osoba: podmiot i wspólnota. Roczniki Filozoficzne, 24(2), 5-35.
Zwoliński, A. (2008). Zanik współczesnej rodziny. W: B. Muchacka (red.). Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania (s.11-31). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.