Working as a Secondary School Teacher During a Pandemic

Main Article Content

Beata Mydłowska

Abstract

The aim of this article is to present the difficulties in the work of secondary school teachers during the pandemic, who had to reorganize the way they function and move their classes to virtual spaces. The research results published in various sources and the results of own research were analyzed.

Article Details

Section
Articles

References

Gajderowicz, T., Jakubowski, M. (2020). Cyfrowe wyzwania stojące przed polską edukacją, Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.
Grzenia, J. (2006). Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: PWN.
Juszczyk, S. (2002). Edukacja na odległość, kodyfikacja reguł i procesów. Toruń: Adam Marszałek.
Głos Nauczycielski (2021). https://glos.pl/badanie-44-proc-respondentow-uwaza-ze-szkola-jest-dobrze-przygotowana-do-prowadzenia-zdalnego-nauczania (dostęp: 06.12.2021).
Ptaszek, G., Stunża, G.D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Rzecznik Praw Obywatelskich (2020). Czy będzie „szkoła hybrydowa”? Rzecznik pyta MEN o przygotowania do nowego roku szkolnego, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czy-bedzie-szkola-hybrydowa-rpo-pyta-men-o-nowy-rok-szkolny (dostęp: 16.01.2022).
Sewastianowicz, M. (2020). Jeśli będzie zdalne nauczanie, to kwestia ocen nadal otwarta. https://www.prawo.pl/oswiata/ocenianie-zdalnego-nauczania-w-roku-szkolnym-20202021, 502640.html (dostęp: 17.01.2022).
Sobiesiak-Penszko, P., Pazderski, F. (2020). Dyrektorzy do zadań specjalnych – prezentacja wyników badania, Warszawa: Fundacja Orange.
Szpunar, O. (2020). Praca nauczycieli w czasie pandemii: siedem dni w tygodniu, 1238 maili do uczniów. Gazeta Wyborcza, 8.05.2020.