Axiological Incongruence. Selected Pedagogical Issues

Main Article Content

Jacek Siewiora

Abstract

One of the basic problems of contemporary pedagogy is the need to face the chaos that has taken place in the area of axiology. It is therefore necessary to reflect on its philosophical origins, but above all, on the ways of remedying the effects it has caused. It seems necessary to return to the perception of good and evil as pedagogical categories, and to shape the ability to value.

Article Details

Section
Articles

References

Dziewiecki, M. (2002). Ponowoczesność – człowiek – wychowanie. https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/ponowoczesnosc_wychowanie.html (dostęp 13.02.2021).
Fisher R., Yurii U. (1990). Путь к согласию или переговоры без поражения [Put’ k soglasiyu, ili peregovory bez porazheniya]. Moscov.
Kaczmarek, L. (1986), Humanizm i chrześcijaństwo, Studia Gdańskie, 6, 9-42.
Lipowicz, M. (2017). Ponowoczesność jako posthumanistyczna kondycja społeczno-kulturowa: perspektywa pedagogiczno-socjologiczna, Przegląd Pedagogiczny, 2, 34-50. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a1e54629-d80b-49c4-bc49-7c3da9090efd/c/Ponowoczesnosc_jako_posthumanistyczna_kondycja_spoleczno_kulturowa.pdf (dostęp: 15.02.2021).
Lipowicz, M. (2014). Problem z „ponowoczesnością”: pusty spór formalny czy zmiana charakteru egzystencji ludzkiej?, Analiza i Egzystencja 26, 111-134, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-76eebb75-7611-408c-a023-983253298d31/c/26_Lipowicz__Problem_z__ponowoczesnoscia__pusty_spor_formalny_czy_zmiana_charakteru_egzystencji_ludzkiej.pdf (dostęp: 15.02.2021).
List Episkopatu Polski do katolickiej młodzieży polskiej, Kraków 15.04.1948. W: Konferencja Episkopatu Polski, (1975). Listy pasterskie Episkopatu Polski: 1945-1974, Paris: Éd. du Dialogue.
Lubowicka, G., Maj, J. (2016). Uniwersalne, tradycyjne wartości w ponowoczesności – kryzys czy zmiana?, Edukacja Etyczna, 12, 69-75, https://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/Archiwum/10-lubo-Edukacja_12.pdf (dostęp: 13.02.2021).
Marks, K. (1960). Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp. W: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. I (s. 473). Warszawa, https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1843/krytyka-hegel-fil-prawa.htm (dostęp: 12.02.2021).
Mastalski, J. (2007). Samotność globalnego nastolatka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
Roskal, Z. (2020). Ateizm, materializm i naturalizm – dla bardziej zaawansowanych. https://contragentiles.pl/glowne-dzialy/ateizm-i-naturalizm/krotkie-wprowadzenie-do-ateizmu-i-naturalizmu/ateizm-materializm-i-naturalizm-dla-bardziej-zaawansowanych/ (dostęp: 13.02.2021).
Ślipko, T. (2009). Zarys etyki ogólnej, Kraków: Wydawnictwo WAM.
Tchorzewski, A. (1980). Patriotyzm i internacjonalizm jako wartości ideowo-moralne. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne 6, 85-98, https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/2253/Andrzej%20Tchorzewski%20Patriotyzm%20i%20internacjonalizm%20jako%20wartosci%20ideowo%20moralne.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 13.02.2021).
Tyrmand, L. (2013). Cywilizacja komunizmu. Kraków: Wydawnictwo MG.
Vasyanovych, G. P. (2011). Педагогічна етика [Pedahohichna etyka]. Kyiv.
Wajsprych, D. (2014).Wolność jako fundamentalna przesłanka liberalnej filozofii wychowania Józefa Tischnera, Paedagogia Christiana 2(34), 63-77, http://apcz.umk.pl/czasopisma/ index.php/PCh/article/download/6116/5577 (dostęp: 15.02.2021).
Wosińska, G. (2011). Punkty za pochodzenie, czyli jak władza ludowa kochała robotników, https://naszemiasto.pl/punkty-za-pochodzenie-czyli-jak-wladza-ludowa-kochala/ar/c13-4464806, (dostęp: 12.02.2021).