Depreciation of the Teaching Profession in the Polish Press Discourse From the Period of Distance Education

Main Article Content

Justyna Dobrołowicz

Abstract

The aim of the article is to analyze the ways of presenting teachers during distance learning in texts published in Polish opinion-forming weeklies. Opinion weeklies, having a limited informational function, focus on shaping the public opinion and social attitudes of readers. Getting to know the press image of institutions, events or phenomena is very important, because the way of writing about them determines how people understand them and how to behave towards them. The method of analyzing the 18 press texts selected for the study is a critical discourse analysis, which was used to answer the following research question: what linguistic means were used in the discourse on remote teacher work and what the effects of this discourse may be. In the analyzed texts on distance education, mainly expressions with a clearly negative semantic character are used, which in turn leads to the discrediting of teachers and shapes the belief that there is a crisis situation in education.

Article Details

Section
Articles

References

Bunda, M. (2020). Kredą po ekranie. Polityka, 20, 32-33.
Cieśla, J. (2019). Operacja dyskredytacja, Polityka, 11, 12.
Cieśla, J. (2020a). Szkoła mycia rąk. Polityka, 12, 15-17.
Cieśla, J. (2020b). Zdalne dzieci. Polityka, 14, 20-21.
Cieśla, J. (2020c). Żegnaj szkoło, witaj nudo. Polityka, 26, 36-37.
Dijk van, T. A. (2001). Badania nad dyskursem. W: T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces. Tłum. G. Grochowski (s. 9-44), Warszawa: PWN.
Igielska, B. (2020a). Czerwony alert dla szkół. Przegląd, 36, 8-11.
Igielska, B. (2020b). E-fikcja ministra Piontkowskiego. Przegląd, 14, 12-15.
Kim, R. (2020). Kto szkoły nie ogarnia. Newsweek, 48, 35-37.
Kolasińska-Bazan, E. (2020). E-fikcja ministra Piontkowskiego. Zdalne nauczanie w opinii dyrektorów i nauczycieli. Przegląd, 15, 24-26.
Kwaśnica, R. (2004). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (s. 291-323). Warszawa: PWN.
Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Mautner, G. (2011). Analiza gazet, czasopism i innych mediów drukowanych. W: R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Tłum. D. Przepiórkowska (s. 49-85). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Mielczarek, T. (2018). Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości. Kraków: Universitas.
Pyżalski, J. (2019). Cyfrowa pedagogika medialna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (s. 407–432). Warszawa: PWN.
Rożek, T. (2020). To nie ich wina. Gość Niedzielny, 15, 51-53.
Święchowicz, M. (2020). Dostajemy w twarz. Newsweek, 37, 30-33.
Tomczuk, J. (2020a). Szkolna prowizorka. Newsweek 14, 28-31.
Tomczuk, J. (2020b). Szkoła w pułapce. Newsweek, 35, 26-29.
Tomczuk, J. (2020c). Wykończeni. Newsweek, 27, 28-31.
Żuber-Zielicz, M. (2020a). Lekcje i wyzwania pandemicznej edukacji w Polsce. Przegląd, 23, 44-46.
Żuber-Zielicz, M. (2020b). Zatrzymać nauczycieli. Przegląd, 42, s. 32-33.