Ewa Domagała-Zyśk, Aleksandra Borowicz, Renata Kołodziejczyk, Klaudia Martynowska (red.), Oblicza życia. Księga jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli [Faces of Life: Anniversary Publication of Professor Dorota Kornas-Biela] Lublin: Episteme 2021, ss. 1010

Main Article Content

Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Urszula Kmita

Article Details

Section
Reviews