Pedagogical Reflection on the Family Between the Pursuit of Integration and Knowledge Specialization (On the Example of the Development of Family Pedagogy in Institute of Pedagogy of the John Paul II Catholic University of Lublin)

Main Article Content

Danuta Opozda

Abstract

The article attempts to present the development of pedagogical reflection on upbringing in the family including the pursuit of specialization and integration of knowledge on the example of practicing family pedagogy at the Institute of Pedagogy of the Catholic University of Lublin. An attempt was made to answer the question: in what is the integration and specialization of pedagogy knowledge about family expressed and what directions of research conducted by T. Kukołowicz and J. Wilka reveal the pursuit of knowledge specialization and integration.

Article Details

Section
Articles

References

Bauman, T. (2008). Komplikacje i dylematy przy określaniu przedmiotu badań pedagogicznych. W: K. Rubacha. Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki (s. 58-64). Kraków.
Kamiński, S. (1998). Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: TN KUL.
Kukołowicz, T. (1978). Rodzina w procesie uspołecznienia dziecka. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Kukołowicz, T., (1984a). Z prac Pierwszego Seminarium z Psychologii Rodziny. W: T. Kukołowicz (red.), Z badań nad rodziną (s. 196-198). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Kukołowicz, T. (red.) (1984b). Z badań nad rodziną. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Kukołowicz, T. (1984c). Wprowadzenie. Możliwości integracji wiedzy o rodzinie W: T. Kukołowicz (red.), Z badań nad rodziną (s. 5-17). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Kukołowicz, T. (1996a). Rodzina wychowuje. Wybrane zagadnienia. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.
Kukołowicz, T. (1996b). Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.
Maryniarczyk, A. (2006). Antropologiczne źródła pedagogiki rodziny w ujęciu Księdza Józefa Wilka. W: B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937-2003) (s. 65-78). Lublin–Kraków: Wydawnictwo: Poligrafia Salezjańska i Katedra Pedagogiki Rodziny KUL.
Mizińska, J. (2012). Człowiek to człowiek. Esej o kulturowych i światopoglądowych przesłankach problemu interdyscyplinarności. W: A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (red.), Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności (s. 71-84). Kraków: Impuls.
Oleś, P. (2010). Interdyscyplinarność – wyzwanie i konieczność. Rocznik Pedagogiczny, 33, s. 41-49.
Opozda, D. (2014). Interdyscyplinarność i intradyscyplinarność w pedagogice rodziny. Paedagogia Christiana 2(34), 169-183.
Opozda, D., Parzyszek, M. (2015). Zarys refleksji nad rozwojem pedagogiki rodziny w KUL w świetle koncepcji wychowania w rodzinie Piotra Poręby i Józefa Wilka. W: R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska (red.), W służbie nauki, wychowania i wartości (s. 381-397). Lublin: Wydawnictwo Episteme.
Opozda, D. (2017). The Outline of Family Upbringing Theory in Pedagogical Reflection of Teresa Kukołowicz and Józef Wilk. Paedagogia Christiana, 2(40), 231-246.
Palka, S. (2010). Wiedza w pedagogice i wiedza pedagogiczna. W: J. Piekarski, D. Urbaniak- Zając, K.J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki (s. 15-27). Kraków: Impuls.
Skrzyniarz, R. (2011). Dzieje pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W: A. Rynio, R. Skrzyniarz (red.), Pedagogika na katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność (s. 13-40). Kielce: Wydawnictwo Jedność.
Wilk, J. (2002). Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin–Kraków: Wydawnictwo: Poligrafia Salezjańska i Katedra Pedagogiki Rodziny KUL.